Zakelijk Telefoneren

Vakgebied

De telefoniste is het visitekaartje van de organisatie. Zakelijk telefoneren of klantgericht telefoneren is een vak apart. Leer meerdere gesprektechnieken die u kunt toepassen in verschillende situaties.

De training
Hoe neemt u de telefoon aan? Klinkt u zoals u zou willen klinken? Tijdens de training schenken we aandacht aan de do’s and don’ts tijdens het telefoneren, het stemgebruik en het ombuigen van een negatief gesprek.
U leert uw telefonische communicatietechnieken te verbeteren en bewust en klantgericht toe te passen. Hierdoor ontstaat een goede afstemming tussen de klant en medewerker. Na de training bent u instaat om vriendelijk en op correcte wijze een telefoon gesprek te voeren.

Wat leert u?

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Telefoonnotities maken en beheren
 • Moeilijke gesprekken met boze klanten en omgaan met hun agressie
 • Open- en gesloten vragen stellen/ beantwoorden
 • Verschillende type klanten te herkennen
 • Spreek- en luistervaardigheden
 • Klanten te begrijpen als basis voor een goed gesprek.
 • Verzorgen van een klantgerichte sfeer

Een training speciaal ontwikkeld voor professionals in de volgende functies:

 • Telefoniste/ receptioniste
 • Beveiligingsmedewerker
 • Medewerker patiëntenservice en afsprakenbureau
 • Servicedesk medewerker
 • Overig ondersteunend personeel

Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Plannen en organiseren
Het ordenen van wat bereikt moet worden en daarin structuur aanbrengen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Gespreksvaardig
Het bezitten van vaardigheden als luisteren, spreken, concentratie die nodig zijn om te communiceren.

Mondelinge Communicatie
Het effectief mondeling overbrengen van boodschappen aan anderen.

Assertiviteit
Opkomen voor je eigen mening, rechten en standpunten zonder je gesprekspartner(s) agressief te benaderen zodat zij in hun waarde blijven.

Onderhandelen
Optimale resultaten boeken bij gesprekken met tegenstrijdige belangen.

Klantgericht
Een hoge prioriteit geven aan tevredenheid van klanten of interne medewerkers, en aan het verlenen van service of hulp en daarnaar handelen.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 125,- SRD 125,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 190,- 2 x SRD 95,- De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 35,- SRD 35,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 350,- SRD 400,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.