Zakelijk Nederlands

Vakgebied

”Ik word”, met dt of alleen een d? Is het pannekoek of pannenkoek met extra ‘n’? U bent niet de enige die worstelt met de Nederlandse taal en spelling. Niet zo gek, want de Nederlandse grammatica en spelling is grillig. Deze cursus zal uw Nederlands weer opfrissen.

De training
Door de Nederlandse taal op een juiste manier te gebruiken, zult u professioneel en krachtig overkomen naar uw klanten en conversatiepartners. Zowel via de mail, fax, brief, telefoon als in een direct gesprek. Na het volgen van de training beheerst u de technieken van begrijpend lezen, bent u bekend met de Nederlandse grammatica en spreekt u op een correcte manier.

Wat leert u?

 • Begrijpend lezen
 • Nieuwe spelling
 • Gebruik van de c en k
 • Gebruik van leestekens en hoofdletters
 • Veel voorkomende stijlfouten
 • d/ -t en -dt
 • Articuleren, correct spreken
 • Correct schrijven van brieven en rapporten
 • Correct formuleren van heldere en krachtige zinnen
 • Begrijpelijkheid en aantrekkelijkheid van zinsbouw en woordkeus

Voor iedereen die:

 • zijn lees-, schrijf- of spreekvaardigheden wil verbeteren.
 • kennis van de Nederlandse taal wil opfrissen.
 • het lastig vindt zinnen helder te formuleren.

Schriftelijke Communicatie
Denkbeelden en informatie duidelijk en begrijpelijk in woorden vatten/ op schrift stellen, de essentie op maat overbrengen op andermans niveau, vindingrijk en met gevoel voor uitgebreidheid en timing.

Mondelinge Communicatie
Het effectief mondeling overbrengen van boodschappen aan anderen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Zorgvuldigheid
Netjes en nauwkeurig werken, en op correcte manier omgaan met informatie en gegevens.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 225,- SRD 225,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 550,- 2 x SRD 275,- De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 75,- SRD 75,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 850,- SRD 900,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.