Voorraad & Magazijnbeheer Module 2

Vakgebied

De opslag van goederen in magazijnen krijgt niet altijd de aandacht die het verdient. Goed magazijnbeheer vormt de basis voor een efficient goederen stroom. Is de voorraad aan producten te groot, dan kost dat investeringen en opslagruimte. Is de voorraad te klein, dan moet er “nee” verkocht worden en gaat de klant naar de concurrent. Dit organiseren vraagt om praktijk ervaring, maar ook theoretische kennis. De magazijn beheerder moet, om zijn taken te kunnen uitvoeren, kennis hebben van administratieve aspecten, voorraadbeheer, veiligheid, opslagsystemen en de omgang met personeel.

De training

U ontwikkelt de kennis en vaardigheden die u nodig heeft als professioneel magazijn medewerker. Zo leert u alles over ontvangst, opslag, warehousing en transport van goederen. Daarbij leert u rekening te houden met de veiligheidsvoorschriften, kwaliteits eisen en wettelijke richtlijnen.

Wat leert u?
Module 2

  • Onderbezetting, ruimte tekort, ordening, accuratesse
  • Bestelhoeveelheden
  • Seriegrootte
  • Relatie tussen geldstroom en voorraden
  • Voorraadinventarisatie en derving
  • Voorbereiding, uitvoering en afronding van de inventarisatie
  • Servicegraad en veiligheidsvoorraad
  • Beleid: logistieke doelen, assortimentsbeheer
  • Initiatief nemen en adviesrol aan het management

Deze training is bestemd voor medewerkers van: magazijnen, warehuizen, distributiecentra of logistieke afdelingen. Ook voor afdelingsmedewerkers en kantoorpersoneel die het voorraadbeheer organiseren is dit een noodzakelijke training.

Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Plannen en organiseren
Het ordenen van wat bereikt moet worden en daarin structuur aanbrengen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Zorgvuldigheid
Netjes en nauwkeurig werken, en op correcte manier omgaan met informatie en gegevens.

Samenwerken
Bijdragen in het samen werken aan gemeenschappelijke doelen, door zo nodig niet het eigen belang voorop te stellen, en andermans belang mede te dienen.

Omgevingsbewustzijn
Beschikken over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.
Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 350, SRD 350,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 900,- 3 x SRD 300,- De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 100,- SRD 100,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 1.350,- SRD 1.400,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.