Communicatie voor HR‑professionals

Vakgebied

Als HR-professional heb je te maken met managers die hun vragen, problemen en uitdagingen van personele aard bij je neerleggen. Ook komen veel medewerkers bij je met verschillende werkinhoudelijke vragen en problemen. Hoe ga je om met deze verschillende rollen? In deze inspirerende training leer je essentiële vaardigheden om je werk als HR-professional succesvol en pragmatisch invulling te geven.

De training
De training is bijzonder interactief. Diverse werkvormen worden afgewisseld. Oefeningen, rollenspelen, discussies en relevante theorie komen aan de orde. Je oefent verschillende soorten gesprekken en speelt hierbij in op de verschillende situaties die je tegenkomt in je werk als HR-professional. Je leert om te gaan met de emoties van jezelf en van de ander bij bijvoorbeeld slechtnieuwsgesprekken. Je gaat ook in op conflicthantering en belangentegenstellingen. De trainer houdt bij alle oefeningen rekening met jouw persoonlijke leerdoelen en ontwikkelvraag. Na deze training heb jij je verder ontwikkeld als HR-professional en weet jij in elke situatie gepast en helder te communiceren.

Wat leert u?

Persoonlijke intake
Persoonlijke leerdoelen
Ontwikkelvraag

Plaatsbepaling
Jouw rol als HR-professional
Vaardigheden van de HR-professional
Omgaan met de adviesrol

Effectief communiceren
Vaststellen van gespreksdoelen
Communicatiestijl afstemmen op doel
Interpersoonlijke communicatie
Effectieve gesprekstechnieken
Regels voor effectieve communicatie
Feedback geven en ontvangen

Omgaan met emoties en conflicten
Begrip tonen voor emoties
Feiten van emoties scheiden
Omgaan met je eigen emoties
Conflicthantering
Omgaan met belangentegenstellingen

P&O-gesprekken
Sollicitatiegesprekken
Functionerings- en beoordelingsgesprekken
Adviesgesprekken
Loopbaangesprekken
Disciplinegesprekken
Slechtnieuwsgesprekken

Voor wie:
Voor degenen die duidelijk en op een effectieve manier hun ideeën willen overbrengen.

Tact / Sensitief gedrag
Zodanig inspelen op de gedachten/ gevoelens / het standpunt / de situatie van de ander dat onnodige irritaties voorkomen of weggenomen worden.

Gespreksvaardig
Het bezitten van vaardigheden als luisteren, spreken, concentratie die nodig zijn om te communiceren.

Luisteren
De kern van iemands boodschap ontdekken in diens communicatie; merkbaar aandacht en ruimte geven aan de ander, op reacties ingaan en kunnen doorvragen.

Flexibiliteit
Je eigen houding en opvattingen vrijwillig aanpassen aan veranderende omstandigheden in je werkomgeving.

Mondelinge Communicatie
Het effectief mondeling overbrengen van boodschappen aan anderen.

Samenwerken
Bijdragen in het samen werken aan gemeenschappelijke doelen, door zo nodig niet het eigen belang voorop te stellen, en andermans belang mede te dienen.

Conflicthantering
Belangentegenstellingen met een grote emotionele lading op een tactvolle wijze hanteren en oplossen.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 350, SRD 350,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 1750,- 3 x SRD 567,- De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 100,- SRD 100,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 2150,- SRD 2200,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.