Strategisch Change Management

Vakgebied

Strategisch management gaat over het bepalen en implementeren van langetermijndoelen. Strategie is noodzakelijk voor een bedrijf om goed te kunnen (blijven) presteren en om te werken aan continue verbetering.

De training
Strategische beslissingen lopen over een langere periode en vormen daarmee het centrale uitgangspunt voor beleidsbeslissingen die op kortere termijn genomen moeten worden. Hoe kunnen deze zo efficiënt en effectief mogelijk gerealiseerd worden? Waarom is de ene organisatie succesvol en de andere niet? De training Strategisch management van SMART Suriname neemt je mee in deze wereld en helpt u een gestructureerde weg te volgen, waarbij je in staat wordt gesteld een duidelijk geformuleerd doel te bepalen.

Wat leert u?

 • Strategische oriëntatie
 • Ondernemingsdoelstellingen
 • Omgevingsanalyse
 • Analyse van sterke en zwakke kanten van de onderneming
 • Interne en externe analyse
 • Concurrentiestrategieën
 • Samenwerkingsstrategieën
 • Van strategische planning naar strategisch management
 • Het richten en inrichten van de organisatie

Voor een ieder die:

 • Voor iedereen met HBO werk- en denkniveau die werkt als bestuurder, leidinggevende of staffunctionaris met een eindverantwoordelijke positie
 • Voor iedereen die zijn of haar kennis wil ophalen met betrekking tot Strategisch Management

Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Confronteren
Op een directe manier het gedrag van de ander ter sprake brengen, zodat deze bewust wordt van zijn gedrag en de effecten daarvan op anderen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Leidinggeven
Sturen van het gedrag van een andere medewerker of groep medewerkers.

Initiatief
Uit eigen beweging, zonder aansporing van buitenaf, actie ondernemen of actie in gang zetten, in plaats van af te wachten.

Samenwerken
Bijdragen in het samen werken aan gemeenschappelijke doelen, door zo nodig niet het eigen belang voorop te stellen, en andermans belang mede te dienen.

Conflicthantering
Belangentegenstellingen met een grote emotionele lading op een tactvolle wijze hanteren en oplossen.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 250,- SRD 250,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 1.450,- 4x SRD 362,50 De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 75,- SRD 75,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 1.775,- SRD 1.825,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.