Spaans Basic / Advanced

Vakgebied

Spaans is de tweede wereldtaal. En de meeste mensen die Spaans spreken zijn woonachtig in Zuid-Amerika. Om succesvol zaken te doen met een van de vele Spaans sprekende landen, kunnen wij niet om het Spaans heen. Maar het is natuurlijk ook gewoon handig op vakantie!

De training
Na het afronden van de training Spaans bent u in staat zowel mondeling als schriftelijk te communiceren in het Spaans.

Wat leert u?

  • Kennismaken met de fasen van het schrijfproces;
  • Zinsconstructie;
  • U leert basistelefoon- en commerciële gesprekken voeren.
  • Uitspraak en schrijfwijze
  • Zichzelf voorstellen
  • Aanleren van fundamentele begrippen binnen de zakentaal
  • Inzicht in de belangrijkste grammaticale structuren (zeer summier en functioneel)

Voor iedereen die:

  • Familie heeft in een Spaanstalig land
  • Zaken doet met Spaanssprekenden
  • In de horeca werkt

Gespreksvaardigheid | Zorgvuldigheid | Schriftelijke Communicatie | Zelfstandigheid | Mondelinge Communicatie

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 250 SRD 250
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 570 2 x SRD 285. De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 75 SRD 75
Administratie Kosten SRD 50
Totaal SRD 895 SRD 945

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.