Toegepaste Arbeidspsychologie

Vakgebied

Medewerkers moeten niet alleen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid voldoen en productief zijn. Ze moeten ook voldoening hebben in hun werk en efficiënt in een organisatievorm kunnen functioneren. Meestal geldt: hebben mensen het naar hun zin aan het werk? beïnvloedt dat de werkhouding positief? Hoe zorg je dat je medewerkers tevreden zijn en blijven? Hoe ga je om met veranderingen in een organisatie? En hoe beïnvloed je de arbeidsprestaties?

De training

Tijdens de training Organisatiepsychologie gaan we in op de psychologie van de organisatie. Op een interactieve wijze leert u over diverse organisatiestructuren en het doel dat ze beogen. Ook wordt ingegaan op organisatieverandering en de factoren die daarbij bepalend zijn voor het succes. Bovendien leer je omgaan met weerstand tegen organisatieverandering. Andere onderwerpen die in deze training aan bod komen zijn: communicatie, leiderschap, de invloed van politiek gedrag binnen organisaties, groepsdynamica, het managen van groepen en besluitvormingsprocessen.

Wat leert u?

 • Psychologische inzichten toepassen op de werkvloer
 • Arbeids- en organisatiepsychologie
 • U bent in staat mensen en groepen sterker te laten functioneren
 • De talenten en competenties van werknemers in kaart brengen
 • Inzicht in groepsdynamica en dit proces beïnvloeden
 • Het vertrouwen van mensen behouden of herstellen
 • Het belang van employability en competentiemanagement
 • Stromingen in de psychologie
 • U leert wat mensen drijft en intrinsiek motiveert

Voor iedereen die te maken heeft met:

 • Veranderingstrajecten
 • Leidinggeven aan medewerkers
 • Plannen, organiseren en motiveren van mensen
 • En verder iedereen die interesse heeft in psychologie en het gedrag van mensen.

Tact/Sensitief gedrag | Plannen en organiseren | Omgevingsbewustzijn | Zorgvuldigheid |Assertiviteit | Samenwerken |Overtuigen en beïnvloeden

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Totaal SRD 1.595,-Aflossing in termijnen mogelijk

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.