Kwaliteit & Project Management

Vakgebied

Projectmanagement is de discipline van het initiëren, plannen, uitvoeren, controleren en sluiten van het werk van een team om specifieke doelen te bereiken en aan specifieke succescriteria te voldoen. Hoe organiseer je een projectteam en wat houdt projectmatig werken nu eigenlijk in? Hoe structureer je het project?

De training

Tijdens deze training komt het gehele werkveld van de projectmedewerker en projectleider aan bod. Verder leert u wat de tips en tools zijn om een goed projectplan te maken. Deze training reikt u de handvatten om aan de slag te gaan.

Wat leert u?

  • Het bepalen van de projectopdracht
  • Wat is projectmatig werken en wat is het niet?
  • Schrijven van een projectplan inclusief planning, begroting en fasering
  • Werken binnen tijd en budget
  • Leiding geven en onderhandelen
  • Communiceren binnen een team en rond een project
  • Trainen van ‘zachte vaardigheden’
  • Samenwerken in teams

Voor iedereen die:

  • Werkt in projectverband en waar het dragen van projectverantwoordelijkheid van belang is.
  • Zijn of haar kennis van projectmanagement wil vergroten.

Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Confronteren
Op een directe manier het gedrag van de ander ter sprake brengen, zodat deze bewust wordt van zijn gedrag en de effecten daarvan op anderen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Leidinggeven
Sturen van het gedrag van een andere medewerker of groep medewerkers.

Initiatief
Uit eigen beweging, zonder aansporing van buitenaf, actie ondernemen of actie in gang zetten, in plaats van af te wachten.

Samenwerken
Bijdragen in het samen werken aan gemeenschappelijke doelen, door zo nodig niet het eigen belang voorop te stellen, en andermans belang mede te dienen.

Conflicthantering
Belangentegenstellingen met een grote emotionele lading op een tactvolle wijze hanteren en oplossen.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 250, SRD 250,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 1.270,- 4 x SRD 317,50 De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 75,- SRD 75,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 1.595,- SRD 1.645,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.