Apply to course now

MBO Primaire Medische Kennis

Vakgebied

Hoe zit het lichaam in elkaar? Wat is de taak van de inwendige en uitwendige organen? Wat is ziekte precies? En hoe kunnen ziekten en aandoeningen behandeld worden? Je hoeft geen arts te zijn om nieuwsgierig te zijn naar de antwoorden op deze vragen. De cursus Primaire medische kennis geeft antwoord op deze vragen. De bouw van het menselijk lichaam en het functioneren van de onderdelen van het lichaam worden uitgebreid besproken. Ook algemene ziekteleer en stoornissen in de bouw en het functioneren van de onderdelen van het lichaam komen aan bod. Bovendien gaan we in op het beeldvormend onderzoek, het nucleair geneeskundig onderzoek en invasieve technieken. Al deze medische kennis is noodzakelijk voor iedereen die in de gezondheidszorg werkt of wil werken.

Inhoud van de cursus
De cursus Primaire medische kennis begint bij algemene kennis over anatomie en fysiologie. Anatomie is de wetenschap die de bouw van het menselijk lichaam onderzoekt. Fysiologie bestudeert het normale functioneren van de onderdelen van het menselijk lichaam. De anatomie en fysiologie komen per onderdeel van het menselijk lichaam aan bod. Vervolgens gaan we dieper in op pathologie. Dit is de wetenschap die zich bezighoudt met algemene ziekteleer en stoornissen. De oorzaak, ontstaan en verloop van de ziekte worden hierbij onderzocht. Tot slot behandelt de cursus alles over de medische gezondheidszorg, preventie, voorlichting onderzoek en behandeling.

Meer over de inhoud
De opleiding bestaat uit de volgende modules:

Module 1:
Algemene anatomie en fysiologie

De bouw en samenstelling van het menselijk lichaam staan centraal in deze module. Anatomie of ontleedkunde is de wetenschap die de bouw van het menselijk lichaam onderzoekt. Fysiologie bestudeert het normale functioneren van de onderdelen van het menselijk lichaam, denk hierbij aan processen zoals de spijsvertering en de voortplanting. Per onderdeel van het menselijk lichaam komen de normale bouw en het functioneren aan bod. Beginnend bij de cel en de diverse weefselsoorten op microscopisch niveau. Verder komen de bouw van organen en orgaansystemen, het functioneren van normale cellen, weefsels, organen en orgaansystemen, groei, de stofwisseling, de invloed van het zenuwstelsel en de functionele samenhang van organen binnen orgaansystemen aan de orde.

Module 2:
Algemene pathologie

Pathologie is de wetenschap die zich bezighoudt met algemene ziekteleer en stoornissen in de bouw en het functioneren van de onderdelen van het lichaam. Pathologen onderzoeken ziekten waarbij ze kijken naar oorzaak van de ziekte, het ontstaan van het ziekteproces en de gevolgen en het verloop van de ziekte. Het bewegingsapparaat, spier- en zenuwstelsel en het bloed worden behandeld net als de organen, de ademhaling en ook psychiatrische ziekten en geestelijke handicaps komen aan bod.

Module 3:
Algemene medische kennis

In deze module komt alles aan bod over de medische gezondheidszorg, preventie, voorlichting, onderzoek en behandeling. Het beeldvormend onderzoek, het nucleair geneeskundig onderzoek, invasieve technieken en functieonderzoek worden allemaal apart toegelicht. Ook stofwisseling en voeding, inspanningsfysiologie, farmacie en farmacotherapie worden behandeld. Verder is er aandacht voor de ontwikkelingen en ethiek in de gezondheidszorg.

Duur
9 maanden

Vooropleiding
Voor de cursus is geen specifieke vooropleiding nodig. Wel is een MBO/HAVO werk- en denkniveau is gewenst.

Examen
Het examen wordt online en schriftelijk afgenomen en staat onder toezicht van het examenbureau van het MINOWC van Suriname.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
De cursus Primaire medische kennis is voor iedereen die snel en eenvoudig primaire medische kennis wil opdoen én gebruiken. Bijvoorbeeld als basis voor een vervolgopleiding als medisch secretaresse. Het diploma Primaire medische kennis geeft aan dat je fundamentele medische kennis op MBO-niveau beheerst. Het opent verder de weg naar een vervolgstudie.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 1.975,- 9 x SRD 300,-
Examen Kosten SRD 425,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.