Personal Branding

Vakgebied

Positioneer uzelf beter in de markt, binnen of buiten de eigen organisatie, en zorg ervoor dat uw kwaliteiten worden herkent. Profileer uzelf!

De training 
In de training Personal Branding leert u zichzelf als merk te presenteren, op een manier die positieve beelden en associaties oproept. Laat uw werkgever en klanten zien wie u bent en waar u voor staat. Bij het neerzetten van uw persoonlijke brand maakt u gebruik van marketingtechnieken en zelfinzicht. Na de training zult u een eigen imago succesvol kunnen uitstralen, met meer charisma contacten leggen, sterker geloven in wat u kunt en krachtiger overkomen op anderen.

Wat leert u?

  • Zelfonderzoek en zelfkennis
  • Doelen en wensen bepalen
  • Belemmerende en helpende gedachten
  • Charisma: wat wilt u uitstralen? Hoe doet u dat?
  • Het ABC van Personal Branding
  • Persoonlijke SWOT analyse
  • Personal Unique Selling Points
  • Elevator Pitch

Voor iedereen die:

  • die meer willen werken vanuit hun passies, talenten, eigen waarden.
  • die waarde hechten aan een duidelijk en professioneel.

Tact/ sensitief gedrag| Initiatief| Omgevingsbewustzijn| Zelfstandigheid| Overwicht| Mondelinge communicatie| Klantgerichtheid

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 250 SRD 250
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 570 2 x SRD 285. De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 75 SRD 75
Administratie Kosten SRD 50
Totaal SRD 895 SRD 945

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.