Performance Management

Vakgebied

Het middenkader is de aanduiding voor leidinggevenden die in het midden van een hiërarchie van een organisatie zitten. Een middenkaderfunctionaris moet zowel met de directeuren om de tafel kunnen zitten als met het uitvoerend personeel, mensen motiveren en problemen voorkomen en oplossen. Hij/zij is de verbinding (schakel) tussen de werkvloer en de leiding van de organisatie en is vaak breed inzetbaar en van alle markten thuis.

De training

U hebt een positie binnen het middle management en u stuurt mensen aan, of u wilt graag een positie bekleden als middle manager, maar u mist de theoretische basis op het gebied van organisatie en leidinggeven. Volg dan de training Performance Management. Tijdens deze training ontwikkelt u een eigen en overtuigende stijl van leidinggeven. U leert per situatie leidinggeven, zodat u weet hoe u uw stijl kunt aanpassen als een bepaalde situatie of medewerker daarom vraagt.

Wat leert u?

  • Het richten en inrichten van de organisatie
  • Het inspelen op omgevingsfactoren
  • Leiderschapsstijlen en rollen
  • Leiderschap en cultuur
  • Plannen en organiseren
  • Leidinggeven
  • De organisatie beter kennen
  • De effectiviteit van de afdeling te verhogen
  • Draagvlak creëren door geschikte communicatie

Voor een ieder:
Met HBO werk- en denkniveau die werkt als bestuurder, leidinggevende of staffunctionaris met een eindverantwoordelijke positie, zoals (afdelings-)directeuren, onderdirecteuren, beleidsmedewerkers. Zijn of haar kennis wil ophalen met betrekking tot Performance Management.

Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Confronteren
Op een directe manier het gedrag van de ander ter sprake brengen, zodat deze bewust wordt van zijn gedrag en de effecten daarvan op anderen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Leidinggeven
Sturen van het gedrag van een andere medewerker of groep medewerkers.

Initiatief
Uit eigen beweging, zonder aansporing van buitenaf, actie ondernemen of actie in gang zetten, in plaats van af te wachten.

Samenwerken
Bijdragen in het samen werken aan gemeenschappelijke doelen, door zo nodig niet het eigen belang voorop te stellen, en andermans belang mede te dienen.

 

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 250, SRD 250,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 1.270,- 4x SRD 317,50 De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 75,- SRD 75,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 1.595,- SRD 1.645,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.