Omgaan met Agressie

Vakgebied

Heeft u regelmatig contact met klanten en wordt u wel eens geconfronteerd met agressie tijdens uw werkzaamheden? Zoekt u handvatten en vaardigheden om agressie tegen u en de organisatie tot een minimum te beperken? Dan is de training ‘omgaan met agressie’ iets voor u. Agressie heeft een grote impact op u en uw collega’s en u wilt dus als organisatie goed voorbereid zijn op mogelijke vormen van agressie.

De training
Tijdens deze training leren wij u vaardigheden en technieken welke u in kunt zetten om effectief om te gaan met vormen van agressie. Uw manier van communiceren (zowel verbaal als non-verbaal) is hierin van essentieel belang, omdat uw gedrag een reactie bij de ander uitlokt. Na afloop van de training bent u in staat om op de juiste manier te communiceren en agressie tegen u en uw organisatie tot een minimum te beperken.

Wat leert u?

 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Effectief communiceren met uw gesprekspartner
 • Uw eigen gesprekstechniek
 • Herkennen van agressief gedrag
 • Ontwikkelen van uw waarnemingsvermogen op agressief gedrag
 • Wat doet agressief gedrag met mij
 • Het bepalen van uw persoonlijke grenzen
 • Effectief reageren op agressief gedrag
 • Assertief, agressief en sub assertief gedrag
 • Het bewaken en aangeven van grenzen
 • Escalerend en de-escalerend gedrag
 • Tips, trucs, do’s en dont’s

Voor wie:
Deze training ‘omgaan met agressie’ is bedoeld voor iedere medewerker die in contact treedt met klanten en collega’s.

Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.Plannen en organiseren
Het ordenen van wat bereikt moet worden en daarin structuur aanbrengen.Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Zorgvuldigheid
Netjes en nauwkeurig werken, en op correcte manier omgaan met informatie en gegevens.

Samenwerken
Bijdragen in het samen werken aan gemeenschappelijke doelen, door zo nodig niet het eigen belang voorop te stellen, en andermans belang mede te dienen.

Omgevingsbewustzijn
Beschikken over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 250, SRD 250,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 570,- 2 x SRD 285,- De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 75,- SRD 75,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 895,- SRD 945,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.