Office Management

Vakgebied

Als secretaresse of management assistente, vervult u een spilfunctie binnen de organisatie. U bent van alles op de hoogte en anderen verwachten dat ook van u. U functioneert tussen de directie, managers, collega’s en klanten.

De training

Leer alles tot in de puntjes organiseren, proactief en initiatiefrijk te zijn en om om te gaan met een groot gevoel van verantwoordelijkheid. We leren u een luisterend oor te bieden, om te gaan met emoties, weerstanden, conflicten en bovenal communicatief sterk te zijn.

Wat leert u?

 • Effectief communiceren
 • Notuleren en rapporteren
 • Zakelijk telefoneren
 • Doelgericht initiatief ontwikkelen
 • Omgaan met ongewenste situaties en conflicten
 • Klantgericht werken
 • Samenwerkingsvaardigheden versterken
 • Grenzen te bewaken
 • Persoonlijke sterke en zwakke punten herkennen

Voor:

 • secretaresses en assistenten (zonder specifieke secretaresseopleiding)
 • ondersteunend personeel
 • degene die een opfristraining willen krijgen

Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Plannen en organiseren
Het ordenen van wat bereikt moet worden en daarin structuur aanbrengen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Zorgvuldigheid
Netjes en nauwkeurig werken, en op correcte manier omgaan met informatie en gegevens.

Omgevingsbewustzijn
Beschikken over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren.

Samenwerken
Bijdragen in het samen werken aan gemeenschappelijke doelen, door zo nodig niet het eigen belang voorop te stellen, en andermans belang mede te dienen.

Onderhandelen
Optimale resultaten boeken bij gesprekken met tegenstrijdige belangen.

Klantgericht
Een hoge prioriteit geven aan tevredenheid van klanten of interne medewerkers, en aan het verlenen van service of hulp en daarnaar handelen.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 250,- SRD 250,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 570,- 2 x SRD 285,- De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 75,- SRD 75,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD895,- SRD 945,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.