Notuleren & Rapporteren

Vakgebied

Een vergadering valt of staat met notulen, een bedrijf stuurt op rapportages. Notuleren en rapporteren zijn effectieve middelen om mensen te motiveren en bedrijfsdoelen te realiseren. Leer uw leidinggevende en collega’s altijd van de juiste informatie te voorzien. Succes is een team effort.

De training
U bent op zoek naar een manier om uw rapporten en verslagen helder, gestructureerd en leesbaar te maken. In deze training leert u hoe u zich voorbereidt op de schrijftaak, hoe u hoofd- en bijzaken onderscheidt en een heldere structuur aanbrengt. U analyseert uw schrijfstijl en krijgt tips aangereikt om bondiger en duidelijker te schrijven. Zo houdt u de aandacht van de lezer vast.

Wat leert u?

  • Voorbereiden van een vergadering
  • Functie van de notulen
  • Het maken en uitwerken van aantekeningen
  • Het model van de notulen
  • Ontwerp en model rapporten
  • Omgaan met vertrouwelijke gegevens
  • Tijdsschema van de organisatie van een vergadering

Voor wie:
Voor iedereen die interesse heeft in een administratieve functie of al werkzaam is in de administratieve sector.

Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Plannen en organiseren
Het ordenen van wat bereikt moet worden en daarin structuur aanbrengen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Zorgvuldigheid
Netjes en nauwkeurig werken, en op correcte manier omgaan met informatie en gegevens.

Omgevingsbewustzijn
Beschikken over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren.

Samenwerken
Bijdragen in het samen werken aan gemeenschappelijke doelen, door zo nodig niet het eigen belang voorop te stellen, en andermans belang mede te dienen.

Onderhandelen
Optimale resultaten boeken bij gesprekken met tegenstrijdige belangen.

Klantgericht
Een hoge prioriteit geven aan tevredenheid van klanten of interne medewerkers, en aan het verlenen van service of hulp en daarnaar handelen.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 200,- SRD 200,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 320,- 2 x SRD 160,- De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 75,- SRD 75,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 595,- SRD 645,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.