MBO NIMA Sales A

Vakgebied

Waarom zou een klant nu juist jouw product kopen en niet dat van de concurrent? Voor wie zich met verkoop bezighoudt, is die vraag essentieel. Om die vraag te kunnen beantwoorden, heb je verkoopvaardigheden en kennis van marketing nodig. De cursus NIMA Sales A biedt deze benodigde kennis en vaardigheden én is een uitstekende voorbereiding op het internationaal erkende NIMA Sales A-examen. Met het NIMA Sales A-diploma op zak kun je niet alleen aan de slag in een verkoopfunctie op middenkaderniveau. Het is ook een perfecte opstap naar een toekomstige functie op leidinggevend niveau.

Inhoud van de cursus
De cursus NIMA Sales A bestaat uit de onderdelen De verkoopomgeving, Product-, prijs- en distributiebeleid, Promotie en verkoopplanning, Koopgedrag en Verkooptechnieken.
Tijdens de opleiding leer je basiskennis van het vakgebied marketing en doe je verkoopvaardigheden op. We gaan onder andere in op de instrumenten van de marketing mix, producteigenschappen en verschillende vormen van promotie. Binnen de sales is een goed verkoopgesprek erg belangrijk. Je wilt immers een product of dienst verkopen. Daarom komen gesprekstechnieken, luistervaardigheid en vraagstellingstechnieken uitgebreid aan bod. Het lesmateriaal is altijd recent en exact afgestemd op de exameneisen van het NIMA. Zo ben je uitstekend voorbereid op het NIMA Sales A-examen.

Meer over de inhoud
Deze opleiding bestaat uit de volgende modules:

De verkoopomgeving
In deze module komen de organisatie, de structuur van de organisatie en de externe omgevingsfactoren aan bod. Verder leggen we uit wat marketing is, welke instrumenten deel uitmaken van de marketing mix en hoe een marketingplanning en – strategie opgesteld moet worden. Ook bespreken we de wet- en regelgeving waar verkopers mee te maken krijgen. Tot slot leer je wat marktonderzoek is, hoe je de juiste marktinformatie krijgt en hoe de markt in verschillende segmenten ingedeeld kan worden.

Product-, prijs- en distributiebeleid
In dit onderdeel komen de P’s (Product, Prijs, Promotie en Plaats) uit de marketing mix uitgebreid voorbij. Er is aandacht voor het product en de verschillende producteigenschappen en –attributen. Ook gaan we dieper in op de functies van de prijs en commerciële calculaties. Verder komen markt- en vraagbegrippen, distributiekanalen die een ondernemer kan inschakelen, de groothandel en detailhandel aan de orde. Bovendien leer je hoe de logistieke en fysieke distributie van goederen of diensten in zijn werk gaat.

Promotie en verkoopplanning
Het promotiebeleid en het begrip communicatie worden uitgebreid onder de loep genomen. We bespreken het begrip communicatie en welke instrumenten je kunt inzetten om een product aan de man te brengen. Reclame, direct marketing, prospectwerving, telemarketing, accountmanagement en relatiebeheer komen allemaal aan bod. Daarna staat de verkoopplanning centraal; prognoses, begrotingen, budgetten, plannen en doelstellingen worden uitgebreid besproken.

Koopgedrag
In dit onderdeel komt koopgedrag uitgebreid aan de orde. Allereerst leer je hoe belangrijk non-verbale communicatie in een verkoopgesprek is. Economische, sociologische en psychologische factoren spelen een rol in het koopgedrag van consumenten, dus wordt dit uitgebreid behandeld. Het beslissingsproces voor, tijdens en na de koop wordt besproken en ook het koopgedrag van organisaties komt aan bod. Verder bespreken we wat de rol van inkoop in verband met marketing is.

Verkooptechnieken
Het verkoopgesprek is een van de belangrijkste instrumenten binnen de sales. De opbouw van een gesprek, de gesprekstechnieken, maar ook luistervaardigheid en vraagstellingstechnieken komen aan bod. Verder leer je om mensen te overtuigen, bezwaren te weerleggen, een gesprek goed af te sluiten en de aftersales af te handelen. Ten slotte leer je meer over onderhandelen en komt het behandelen van offertes aan de orde.

Duur
10 maanden op basis van 8 uur studie per week

Vooropleiding
Voor deze cursus is een HAVO-, VWO-, MBO-diploma óf het diploma NIMA Basiskennis marketing gewenst.

Opleidingsniveau opleiding
MBO

Examen
Het examen wordt online en schriftelijk afgenomen en staat onder toezicht van het examenbureau van het MINOWC van Suriname.

Accreditatie/Erkenning
Na succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het diploma MBO Nima Sales A van SMART Suriname of van van de NEMAS. Het NEMAS/ASSOCIATIE diploma is in Nederland landelijk erkend.
Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools

De cursus NIMA Sales A is op MBO+-niveau en bestemd voor iedereen die zijn kennis en vaardigheden op verkoopgebied wil vergroten. Met het NIMA Sales A-diploma kun je in diverse operationele verkoopfuncties aan de slag, bijvoorbeeld als accountmanager of verkoper. Ook is het een goede opstap naar een toekomstige functie op leidinggevend niveau. Na afloop van de cursus heb je inzicht in de technieken en de processen die spelen bij een verkoopgesprek, kun je verschillende verkoopgesprekken voeren en onderhandelen over de verkoop van producten en diensten.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 4095,- 10 x SRD 450,-
Examen Kosten SRD 100,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.