MBO Medische Terminologie

Vakgebied

Met de cursus Medische terminologie doe je de noodzakelijke terminologie op die binnen, maar ook buiten de medische wereld gebruikt wordt. De vaktermen die worden gebruikt, komen veelal uit het Latijn. Want met één Latijns woord kan een toestand worden weergegeven die in het Nederlands een uitgebreide omschrijving vergt. Daarnaast is de terminologie erg handig bij de communicatie met buitenlandse collega’s. Iedereen die zich erin verdiept, kan zich de medische terminologie eigen maken. Een talenwonder hoef je daar niet voor te zijn, want ingewikkelde grammaticaregels kom je hierbij absoluut niet tegen.

Inhoud van de cursus
De cursus Medische terminologie geeft een snelle en praktische ingang in deze “aparte” taal. Er worden verbanden aangetoond tussen bepaalde aandoeningen, klachten die hierbij optreden en afwijkingen van de anatomie en fysiologie, zodat je leert begrijpen hoe een arts uiteindelijk tot een conclusie of diagnose en een behandelingsvoorstel komt. In de cursus worden veel moeilijke woorden gebruikt, daarom bevat elk hoofdstuk een woordenlijst met alle belangrijke woorden.

Meer over de inhoud
Deze opleiding bestaat uit de volgende modules:

Inleiding medische terminologie
In het eerste deel van de cursus komen de grondslagen van de medische terminologie aan bod, zoals meervoudsvormen, samenstellingen, veelvoorkomende voor- en achtervoegsels en uitgangen. Vervolgens worden de algemene begrippen over ziekten, symptomen en diagnostiek behandeld. Ook komt de behandeling met geneesmiddelen, ook wel farmacotherapie genoemd, aan de orde.

Orgaanstelsels
In het tweede deel van de cursus komen de verschillende tracti aan de orde. Een tractus is een samenstelsel van organen dat gericht is op een specifieke functie, bijvoorbeeld het spijsverteringsstelsel, de bloedsomloop en het bewegingsapparaat. Bij elk orgaanstelsel gaan we in op de opbouw (anatomie) en het functioneren (fysiologie) van de organen. Welke afwijkingen er kunnen ontstaan (pathologie), hoe deze vastgesteld kunnen worden (diagnostiek) en hoe de verschillende aandoeningen behandeld worden (therapie).

Duur
7 maanden op basis van 8 uur studie per week

Vooropleiding
Voor het volgen van de MBO-basisopleiding Secretarieel medewerker is geen speciale vooropleiding vereist.

Opleidingsniveau opleiding
MBO

Examen
Het examen wordt online en schriftelijk afgenomen en staat onder toezicht van het examenbureau van het MINOWC van Suriname.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools

De cursus Medische terminologie is voor iedereen die snel en eenvoudig de medische termen en begrippen wil leren kennen en gebruiken. Deze kennis kan gebruikt worden voor alle beroepen binnen de reguliere en complementaire gezondheidszorg. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis, gezondheidscentrum, dokterspraktijk of fysiotherapiepraktijk. Het diploma Medische terminologie geeft aan dat je het medisch taalgebruik begrijpt en kunt toepassen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD1950,- 7 x SRD 280,-
Examen Kosten SRD 175,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.