MBO Logistiek Medewerker Warehouse

Vakgebied

Een logistiek medewerker warehouse verzamelt de binnenkomende orders en maakt goederen verzendklaar. Hij of zij zorgt ervoor dat de binnenkomende voorraden op de goede plek terechtkomen terwijl de kwaliteit behouden blijft. De cursus Logistiek medewerker warehouse is de perfecte voorbereiding op deze verantwoordelijke en zeer gevarieerde baan. Deze cursus is helemaal op de praktijk afgestemd. Op die manier wordt het je snel duidelijk hoe het er in een warehouse of distributiecentrum aan toegaat. Goederenontvangst en –opslag, overproductie, expeditie en voorraadbeheer komen allemaal aan bod. Met het erkende CCV-diploma Logistiek medewerker warehouse op zak kun je meteen aan de slag in elk warehouse of distributiecentrum.

Inhoud van de cursus
De opleiding Logistiek medewerker warehouse biedt allereerst kennis van het magazijn en de werkzaamheden van een logistiek medewerker. Welke verantwoordelijkheden heeft een logistiek medewerker? Welke soorten warehouses bestaan er? Een logistiek medewerker is onder andere verantwoordelijk voor de goederenontvangst en –opslag. Daarom behandelen we de controles die uitgevoerd moeten worden en de methodes van opslag en blokstapeling. Vervolgens is er aandacht voor het verzendklaar maken van goederen. Welke verpakkingen bestaan er? Welke documenten moeten er gebruikt worden? Tot slot behandelen we de aspecten van veilig werken in een warehouse. Een examentraining is ook onderdeel van de cursus. Dit is een ideale test om te kijken of je klaar bent voor het examen. Er worden soortgelijke vragen als het examen behandeld. Jij gaat dus uitstekend voorbereid naar het examen.

Meer over de inhoud
Deze opleiding bestaat uit de volgende modules:

Het magazijn en de functie logistiek medewerker
In deze module komen de taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van een logistiek medewerker aan bod. Ook komt het warehouse uitgebreid aan de orde: Welke soorten zijn er? Hoe zit het met automatisering binnen een warehouse? Welke interne transportmiddelen worden er gebruikt in een warehouse?

Goederenontvangst en -opslag
In het warehouse houdt een logistiek medewerker zich bezig met de ontvangst van goederen en de opslag hiervan. Deze module behandelt de controles die een logistiek medewerker uitvoert en wat er komt kijken bij het laden en lossen. Ook de hulpmiddelen die hierbij gebruikt worden, komen aan de orde. Na de ontvangst gaan de goederen in opslag. Je leert de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te gebruiken, zodat de goederen goed bereikbaar zijn. Ook de methodes van opslag, blokstapeling, stellingen en pallets worden behandeld.

Orderproductie, expeditie en voorraadbeheer
In deze module worden de verschillende methodes voor het orderverzamelen behandeld. Een logistiek medewerker maakt goederen verzendklaar. De hulpmiddelen bij het beladen van de vrachtauto van transporteurs komen aan bod. Verder wordt aandacht besteed aan verpakkingen en de soorten documenten die bij het verzenden van goederen worden gebruikt. Ook het voorraadbeheer en de administratie en inventarisatie van de voorraad komen aan de orde. Tot slot is er aandacht voor het voorkomen van criminaliteit binnen het warehouse.

Wet- en regelgeving
Deze module behandelt de verschillende aspecten van veilig werken in een warehouse: Wat betekent de Arbowet? Hoe moet er worden omgegaan met gevaarlijke goederen binnen het warehouse? Ook komen de arbeidsvoorwaarden aan de orde.

Duur
06 maanden op basis van 8 uur studie per week

Vooropleiding
Er gelden geen specifieke eisen voor toelating tot de cursus Logistiek medewerker warehouse.

Opleidingsniveau opleiding
MBO

Examen
Het examen wordt online en schriftelijk afgenomen en staat onder toezicht van het examenbureau van het MINOWC van Suriname.

Accreditatie/Erkenning
Na succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het diploma MBO Logistiek Medewerker Warehouse van SMART Suriname.
Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools

De opleiding Logistiek medewerker warehouse is bestemd voor iedereen die verantwoordelijk wil zijn voor de binnenkomende orders, goederenopslag en het verzendklaar maken van goederen in een warehouse of distributiecentrum. Voor mensen die al werkzaam zijn op een logistieke afdeling is deze cursus een goede aanvulling op hun kennis.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 2090,- 6 x SRD 430,-
Examen Kosten SRD 295,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.