MBO Financieel Assistent

Vakgebied

Wil je carrière maken in de (financiële) administratie? Kies dan voor de opleiding Financieel Assistent en haal het veelgevraagde diploma van de Nederlandse Associatie voor Examinering. Deze cursus biedt een brede basiskennis van het boekhouden om een eenvoudige boekhouding te kunnen uitvoeren. Daarnaast brengt de cursus je de benodigde rekenvaardigheden bij. In een administratieve functie is het namelijk essentieel om goed met cijfers om te kunnen gaan. Deze brede opleiding leert dus om te boekhouden en berekeningen uit te voeren. Vaardigheden die je (toekomstige) werkgever zeker zal waarderen!

Inhoud van de cursus
De opleiding Financieel Assistent bestaat uit twee delen: Basiskennis Boekhouden/Elementair Boekhouden en Basiskennis calculatie.

Meer over de inhoud
De cursus gaat onder andere in op de volgende onderwerpen:

Boekhouden

 • Inventaris en balans
 • Resultatenrekening
 • Rekeningstelsel
 • Dagboeken
 • Debiteuren- en Crediteuren-administratie
 • Journaliseren
 • Grootboek
 • Kolommenbalans
 • OB-administratie
 • Correctieposten
 • Afschrijvingen
 • Permanentie
 • Jaarrekening

Computerboekhouden

 • Aanmaken van administraties in Accountview
 • Inrichting van de computerboekhouding
 • Invoeren van gegevens
 • Uitdraaien van gegevens
 • Kostenanalyse en managementinformatie
 • Omzetbelasting aangifte in Accountview
 • Excel Add in en een case (toepassen van het geleerde aan de hand van een praktijksituatie)

BKB Uitbreiding

 • Boekhouden: Kortingen, permanentie, loonkosten, kas-, voorraad-, en betalingsverschillen, oninbare vorderingen, afschrijvingen van een aparte afschrijvingsrekening.
 • Handels- en wetskennis: belastingen en sociale verzekeringen, ondernemingsvormen, e-bankieren, privacywetgeving, archivering.

Rekenvaardigheden

 • Basisrekenen
 • Interest
 • Afschrijvingen
 • Vreemde valuta
 • Omzetbelastingen
 • Factureren
 • Verzekeringen
 • Indexcijfers

Spreadsheet

 • Inleiding Windows
 • Excel starten en afsluiten
 • Gegevens invoeren, bewaren en printen
 • Werkbladen bewerken
 • Werkbladenopmaken
 • Werken met meerdere werkbladen
 • Beveiliging van bestanden
 • Berekeningen en formules
 • Celverwijzing
 • Functies
 • Gegevens sorteren
 • Zoeken/filteren
 • Grafieken

BKC Uitbreiding

 • Kostprijsberekeningen
 • Tabellen en grafieken
 • Handels- en wetskennis
 • Koop en verkoop
 • Internationale handel
 • Verzekering
 • Kredietverlening
 • Kredietvormen
 • Wetskennis: vermogensrecht en hypotheek

Duur
12 maanden op basis van 8 uur studie per week

Vooropleiding
Voor de cursus is geen specifieke vooropleiding nodig. Een algemene ontwikkeling op MULO-niveau is gewenst.

Opleidingsniveau opleiding
MBO

Examen
Het examen wordt online en schriftelijk afgenomen en staat onder toezicht van het examenbureau van het MINOWC van Suriname.

Accreditatie/Erkenning
Na succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het diploma MBO Financieel Assistant van SMART Suriname of van de NEMAS. Het NEMAS/ASSOCIATIE diploma is in Nederland landelijk erkend.
Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools

De opleiding Financieel Assistent is bestemd voor iedereen die wil werken in de (financiële) administratie en geen gerichte vooropleiding heeft gevolgd. De cursus is ook een aanrader voor iedereen die al een administratieve functie heeft en meer kennis op wil doen.
Na het afronden van de opleiding heb je het bekende diploma van SMART Suriname en/of dat van de Nederlandse Associatie voor Examinering op zak. Met dit veelgevraagde diploma kun je snel aan de slag in een (financieel-)administratieve functie. Of in een functie als manager die beslissingen neemt op financieel gebied.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 6250,- 12 x SRD 610,-
Examen Kosten SRD 750,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.