Apply to course now

MBO Doktersassistent

Vakgebied

Wil je doktersassistente worden en de opleiding MBO Doktersassistent volgen, maar wil of kun je nog geen stage lopen? Kies dan voor het korte MBO-programma Doktersassistent. Dit programma biedt op MBO-niveau brede kennis van het vak en omvat de volledige MBO-opleiding, met uitzondering van de BPV (stage), de keuzedelen en de algemene modules Engels, Nederlands, Rekenen en Loopbaan en burgerschap. De opleiding is de ideale keuze voor wie interesse heeft in de medische sector, zorgvuldig kan werken en graag met mensen omgaat. Je leert o.a. over medisch denken en handelen, triagemethodieken, EHBO en verpleegtechnisch handelen.

Inhoud van de cursus
De opleiding omvat alle modules uit de volledige MBO-opleiding Doktersassistent, met uitzondering van BPV (stage), de keuzedelen en de algemene modules Engels, Rekenen, Nederlands en Loopbaan en burgerschap. De opleiding besteedt aandacht aan het (functioneren van) het lichaam, EHBO, triage en verpleegtechnisch handelen.

Meer over de inhoud
Deze opleiding bestaat uit de volgende modules:

Module 1:
Anatomie en fysiologie

In deze module doe je een theoretische basis op van de anatomie, fysiologie en pathologie van het menselijk lichaam. Deze kennis is van essentieel belang om je taken als doktersassistent goed uit te kunnen voeren. Na afloop ben je bekend met de anatomische en fysiologische kenmerken van het menselijk lichaam en heb je inzicht in de werking van het menselijk lichaam. Tevens ken je de belangrijkste begrippen in de pathologie.

Module 2:
Werken als doktersassistent

Na deze module heb je een breed beeld van de dagelijkse beroepspraktijk van de doktersassistent. Onder meer medisch denken en handelen, lichamelijk en aanvullend onderzoek, medische terminologie, psychologie, kindergeneeskunde, infecties, allergie, geneesmiddelenkennis en gezondheid en ziekte in andere culturen komen aan bod. Je doet ook kennis op over triagemethodieken, protocollen rond hygiëne, veiligheid, ARBO, milieu en kwaliteitszorg, voorraadbeheersystemen en het elektronische patiëntendossier (EPD). Bovendien behandelt de module alle organisatorische en administratieve taken zoals het maken van afspraken, archivering, financiële administratie en beheer van het medisch dossier.

Module 3:
Medische kennis en behandelmethoden

In deze module leer je de belangrijkste symptomen van ziektes kennen. Daarnaast wordt ingegaan op behandelmethodes en geneesmiddelen en hun werking. Ook leer je welke patiëntgroepen er onderscheiden kunnen worden en wat de kenmerken zijn. Na afloop van de module heb je voldoende theoretische achtergrond om handelend op te treden als doktersassistent, gericht op de individuele gezondheidszorg.

Module 4:
Wet- en regelgeving

In deze module leer je de belangrijkste regelgeving kennen, die nodig is om binnen de kaders van de wet en volgens de richtlijnen en geldende protocollen te kunnen werken. Aan het einde van de module weet de student wat de kaders van wet- en regelgeving zijn voor de doktersassistent. Ook ben je op de hoogte van privacywetgeving, de Wet BIG, de Meldcode huiselijk geweld, en zaken als Arbo, hygiëne en veiligheid.

Module 5:
Communicatie en sociale vaardigheden

In deze module leer je welke communicatietechnieken er zijn en hoe deze ingezet kunnen worden. Daarnaast wordt ingegaan op diverse gespreksvaardigheden en op het samenwerken met collega’s. Ook leer je om te gaan met sociale problematiek.

Module 6:
Triage

De meeste klachten waarvoor patiënten contact opnemen met de huisartsenpraktijk vereisen geen spoedeisende hulp. Als er sprake van is een spoedeisende vraag, dan is het essentieel om de triage goed uit te voeren. Daarom leer je in deze module over de methodes die je kunt gebruiken om de juiste informatie te krijgen en de juiste inschatting te maken. Daarbij komen handvatten aan bod, zoals het ABCDE-denken, het werken met toestandsbeelden en andere inzichten uit de traumatologie.

Module 7:
Computervaardigheden

Tijdens deze module leer je relevante ICT-vaardigheden toe te passen, denk aan tekstverwerking, agendabeheer, het verwerken van gegevens in informatiesystemen en het plannen van werkzaamheden. Daarnaast kom je er onder meer achter welke mogelijkheden E-Health en de inzet van Robotica met zich meebrengen.

Module 8:
Verpleegtechnisch handelen

In deze module leer je in opdracht van een arts medisch technische handelingen uit te voeren. Onder meer het uitvoeren van allergietesten, het assisteren van de arts bij medische verrichtingen, het verlenen van eerste hulp bij verwondingen, vergiftingen etc., en het doen van functiemetingen komen aan bod. Ook leer je alles over het aanbrengen van hechtingen, het verzorgen van wonden en het verzamelen van monsters voor diagnostiek.

Module 9:
Praktijkvoering

Deze module gaat in op de organisatorische aspecten van het werk als doktersassistent. Ingegaan wordt op de logistiek en het voorraadbeheer en het voeren van de (financiële) administratie en planning van werkzaamheden. Aan het einde van de module weet je hoe de praktijkvoering uitgevoerd kan worden.

Module 10:
Deskundigheid en kwaliteitszorg

In dit deel maak je kennis met de begrippen ‘kwaliteit’ en ‘kwaliteitszorg’ en ontwikkel je onder meer je sociale vaardigheden en gespreksvaardigheden. Ook het voeren van vergaderingen komt aan bod.

Duur
18 maanden

Vooropleiding
Voor de cursus is geen specifieke vooropleiding nodig. Wel is een MBO/HAVO werk- en denkniveau is gewenst.

Opleidingsniveau opleiding
MBO

Examen
Het examen wordt online en schriftelijk afgenomen en staat onder toezicht van het examenbureau van het MINOWC van Suriname.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Het korte MBO-programma Doktersassistent is de ideale keuze voor iedereen die op MBO-niveau kennis en vaardigheden wil opdoen voor het werken in de gezondheidszorg. Het programma is ook een aanrader voor wie de volledige MBO-opleiding wil volgen, maar (nog) niet aan de vooropleidingseisen voldoet of nog geen stage kan of wil lopen. Dit korte MBO-programma omvat de volledige erkende MBO-opleiding, met uitzondering van de BPV (stage), de keuzedelen en de algemene modules Engels, Nederlands, Rekenen en Loopbaan & burgerschap.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 6820, – 18 x SRD 450,-
Examen Kosten SRD 950,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.