Apply to course now

MBO Basiskennis Ondernemerschap

Vakgebied

Veel mensen spelen met de gedachte om voor zichzelf te beginnen. Maar om van een goed idee tot een succesvolle onderneming te komen moet u wel over bijzondere kwaliteiten beschikken. In deze praktische opleiding ontwikkelt u in korte tijd de kennis en vaardigheden die u als ondernemer nodig heeft om succesvol te zijn. Dus bent u van plan om voor uzelf te beginnen, een eigen onderneming te leiden of wilt u binnen een grotere organisatie ondernemender optreden? Dan is dit de opleiding die u helpt bij het opzetten en uitbouwen van uw (eigen) bedrijf.

Inhoud van de opleiding Basiskennis ondernemerschap
De opleiding Basiskennis ondernemerschap bestaat uit de onderdelen Marketing, Financiering en bedrijfsadministratie, Opstellen ondernemingsplan en Personeel en organisatie. De cursus wordt afgesloten met een examentraining waarmee je je perfect voorbereidt op het officiële examen.
Tijdens de opleiding leer je om een commercieel én financieel doordacht ondernemingsplan op te stellen. Hierbij komen de zes P’s van de marketingmix (Plaats, Product, Prijs, Presentatie, Personeel en Promotie) uitgebreid aan bod en alle zaken rondom de financiering. Daarnaast gaat de opleiding dieper in op de kennis en vaardigheden die nodig zijn op het gebied van arbeidsrelaties. Ook leer je om op gelijkwaardig niveau te communiceren met de boekhouder, accountant, bank en fiscus.

Meer over de inhoud
De cursus Basiskennis ondernemerschap start met een inleiding op het het starten van een onderneming, de kansen en risico’s van een ondernemer. Ook vraag je je af wie je bent als ondernemer. Vervolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:

Marketing
In dit deel wordt ingegaan o.a. ingegaan op marktbegrippen, marktaandelen, marktvormen en marktonderzoek. Hoe kom je er achter wat de consument beweegt? Ook de product life cycle komt aan bod, evenals het product- en prijsbeleid, het distributiebeleid, het promotiebeleid en de marketingmix. Uitgebreide aandacht is er voor internet en online business.

Financiering en bedrijfsadministratie en Opstellen ondernemingsplan
Het behalen van goede financiële resultaten is het uiteindelijke doel van elke ondernemer: alleen zo kan de onderneming voortbestaan. Dit onderdeel biedt alle benodigde kennis om tot een goed onderbouwd financieel plan te komen, als onderdeel van het ondernemingsplan.
Aan bod komen onder andere ondernemingsvormen, belastingwetgeving en verzekeringen. Hoe worden de liquiditeitsbalans en een exploitatierekening opgesteld? Hoe worden een begroting en het budget vastgesteld? Hoe ga je om met kosten en kostenprijsberekening? Al deze vragen worden beantwoord.

Personeel en organisatie
Wanneer je als ondernemer personeel in dienst neemt, krijg je te maken met een arbeidsovereenkomst en tal van juridische zaken. In dit deel worden verschillende arbeidsovereenkomsten behandeld. Ook het aangaan en opzeggen ervan komt aan bod. Daarnaast is er aandacht voor loonheffing, premies, arbeidsvoorwaarden, de wettelijke rechten van werknemers, de VAR en de CAO.

Commerciële vaardigheden
Je doet alle commerciële vaardigheden op waar je in de onderneming mee te maken krijgt. Na afloop van dit onderdeel ben je in staat om geheel zelfstandig verkoopactiviteiten uit te voeren: van het eerste gesprek met de (potentiële) klant tot de laatste administratieve afhandeling van de verkoop.

Examentraining
De opleiding wordt afgesloten met een online examentraining waarmee je alvast kunt oefenen met de vraagstelling. Een goede manier om je voor te bereiden op het examen!

Duur
7 maanden

Vooropleiding
Voor de cursus Basiskennis ondernemerschap is geen specifieke vooropleiding vereist.

Opleidingsniveau opleiding
MBO

Examen
De opleiding Basiskennis ondernemerschap leidt op voor het diploma Basiskennis Ondernemerschap van de Nederlandse Associatie voor Examinering. Het lesmateriaal van deze opleiding is volledig gericht op het halen van het examen.

Studieduur
Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Wanneer je kiest voor een thuisstudie, kan de cursus afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, sneller worden afgerond.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
De opleiding Kort MBO Ondernemerschap is bedoeld voor MBO’ers die binnen het eigen vakgebied met succes een onderneming willen opstarten en runnen. Ook MBO’ers die in hun baan meer als een ondernemer willen kunnen denken, doen met deze opleiding waardevolle kennis op.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 3000,- 7 x SRD 525,-
Examen Kosten NEMAS € 158,-
Examen Kosten SMART SRD 495,-

*Opmerking:
Bij het afnemen van een NEMAS examen worden de kosten in valuta (€) betaald bij SMART Suriname.

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.