MBO Basiskennis Loonadministratie

Vakgebied

Loonadministratie is een boeiend en afwisselend vak. Niet alleen in het personeelsbestand of in de hoogte en samenstelling van salarissen zijn regelmatig wijzigingen, maar ook op het terrein van wet- en regelgeving. De opleiding Basiskennis loonadministratie gaat uitgebreid in op deze wetten en regels. Maar ook loonbelasting, administratieve verplichtingen en verschillende ondernemingsvormen komen uitgebreid aan bod. Na succesvolle afronding van het examen heb je het officiële diploma Basiskennis Loonadministratie op zak. Gezien de vele vacatures in de loonadministratie, kun je na afloop van de cursus direct aan de slag!

Inhoud van de cursus
De cursus bestaat uit twee delen. In het eerste deel Loonadministratie wordt antwoord gegeven op de vraag wat loon precies is en worden loonbegrippen, loonbelasting en loonheffingen uitvoerig uitgelegd. Ook de vrijstellingen en verminderingen en de administratieve verplichtingen komen aan bod. Daarnaast worden de verschillende ondernemingsvormen behandeld.
Het tweede deel is Arbeidsrecht en sociale zekerheid. We geven een inleiding in het arbeidsrecht en de wetten op het gebied van sociale verzekeringen. Als medewerker loonadministratie is het belangrijk om hier kennis van te hebben, omdat je te maken krijgt met wet- en regelgeving. De arbeidsovereenkomst en –beëindiging, de cao en pensioenwetten komen uitgebreid aan bod. Ook wordt er aandacht besteed aan arbeidsongeschiktheid en de relatie tussen arbeid en zorg.
Het lesmateriaal en de huiswerkopdrachten bevatten voorbeelden die zijn ontleend aan realistische praktijksituaties. Bovendien word je aan de hand van praktijkvoorbeelden getraind in het invullen van diverse formulieren.

Meer over de inhoud
De cursus Basiskennis loonadministratie bestaat uit de onderstaande onderdelen.

Loonadministratie

 • Loonaangifte.
 • Loonheffingen.
 • Loonbegrip.
 • Premiebetaling.
 • Heffingskortingen en loonbelastingtabellen.
 • Eindheffingen.
 • Premiebetaling.
 • Premievrijstelling en premiekorting.
 • Inhoud en afdracht.
 • Afdrachtvermindering en subsidies.
 • Boetes.
 • Administratieve verplichtingen werkgevers en werknemers.
 • Voorlopige teruggaaf.
 • Bezwaar.

Arbeidsrecht en sociale zekerheid

 • Arbeidsovereenkomst.
 • Arbeidsverhoudingen.
 • CAO en medezeggenschap.
 • Einde arbeidsovereenkomst.
 • Opzegverboden.
 • Arbeidstijdenwet.
 • Arbeidsomstandighedenwet.
 • Wetten en uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid.
 • Arbeids(on)geschiktheid.
 • Werkloosheid.

Duur
5 maanden op basis van 8 uur studie per week

Vooropleiding
Voor de cursus is geen specifieke vooropleiding nodig. Een algemene ontwikkeling op MULO-niveau is gewenst.

Opleidingsniveau opleiding
MBO

Examen
Het examen wordt online en schriftelijk afgenomen en staat onder toezicht van het examenbureau van het MINOWC van Suriname.

Het examen voor de cursus Basiskennis loonadministratie bestaat uit twee onderdelen:

 • Loonadministratie.
 • Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid.

Accreditatie/Erkenning
Na succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het diploma MBO Basiskennis Loonadministratie van SMART Suriname of van de NEMAS. Het NEMAS/ASSOCIATIE diploma is in Nederland landelijk erkend.
Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools

De opleiding Basiskennis loonadministratie is geschikt voor administratieve medewerkers die zich willen richten op de loonadministratie. Daarnaast is de cursus geschikt voor alle mensen die bij hun werk in aanraking komen met vragen over loonheffing, arbeidsrecht en sociale verzekeringen, zoals medewerkers van personeelszaken, een financiële afdeling of leidinggevenden.
Het diploma Basiskennis Loonadministratie biedt goede carrièreperspectieven. In loonadministratie is altijd wel werk te vinden. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als salaris administrateur, medewerker van de loon- en salarisadministratie en accountantskantoren, assistent-accountant en aspirant-belastingadviseurs.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD1.050,- 5 x SRD 315,-
Examen Kosten SRD 370,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.