Apply to course now

HBO Zorgmanagement

Vakgebied

Als middenmanager in de sterk veranderende sector Zorg en welzijn ben je de verbindende schakel tussen “de handen aan het bed” en het hoger management. Het is jouw taak om de strategische doelstellingen van de organisatie te vertalen naar concrete uitwerking op lokaal niveau. Uitgangspunt hierbij is het welzijn van de patiënten en cliënten.

Inhoud van de cursus
De opleiding Management in zorg en welzijn richt zich vooral op het ontwikkelen van competenties en behandelt alle essentiële aspecten uit de praktijk van een middenmanager in de zorg voor nu en in de toekomst. Je krijgt inzicht in de kenmerken van leiderschap, vakmanschap, talentontwikkeling en de taken van de manager binnen het team. Aan bod komen ook kwaliteitszorg, innovatie, digitalisering en verandermanagement. Je leert hoe je oplossingsgericht kunt werken en hoe je het best patiëntgericht leidinggeeft. Op het programma staan bovendien onderwerpen als teamdynamica, conflicthantering en de manager als coach. Ten slotte komt alles samen in een eindopdracht.

Meer over de inhoud
Deze opleiding bestaat uit de volgende modules:

Module 1:
Effectief leiderschap

In dit deel van de opleiding Management in zorg en welzijn doe je kennis en vaardigheden op voor de middenmanager van nu en in de toekomst. Je leert meer over persoonlijk leiderschap, effectief leiderschap en visie op leiderschap. Ook het onderwerp vakmanschap komt aan bod, net als de verschillende rollen die je als manager in de zorg moet kunnen invullen. Het laatste onderwerp dat in dit deel aan bod komt, is talentontwikkeling. Je sluit dit onderdeel af met het maken van een persoonlijk ontwikkelplan.

Module 2:
Managementtaken in zorg en welzijn

In het tweede deel van de opleiding komt allereerst het onderwerp bedrijfsvoering aan bod. Je leert onder andere meer over ondersteunende processen, financieel management en communicatie. Ook de taken van de manager krijgen uitgebreid de aandacht, met bijbehorende thema’s als aandacht voor leer- en werkklimaat, versterken van opleiding, ontwikkeling en visie, missie en strategie. Het laatste onderwerp dat aan bod komt in dit deel is kwaliteitszorg en dan met name het inrichten en verbeteren van zorgprocessen op basis van ‘Lean management principes’.

Module 3:
Organisatie, innovatie en verandermanagement in zorg en welzijn

Het (bege)leiden van een team vereist goede organisatorische vaardigheden van de manager. In dit onderdeel komt daarom dit onderwerp aan bod, gericht op de zorg. Je leert over de sociale kaart van Nederland, ontwikkelingen in en de veranderende visie op de gezondheidszorg en de maatschappelijke inbedding. Ook de onderwerpen innovatie en transitie en research & development worden behandeld. Dit deel van de opleiding gaat daarnaast uitgebreid in op verandermanagement en informatievoorziening.

Module 4:
Oplossingsgericht werken in zorg en welzijn 

In dit deel van de opleiding ga je aan je slag met oplossingsgericht werken (OW). Naast de basisprincipes komen de praktijkgerichte theoriemodellen ‘4SFC’ en ‘de zevenstappendans’ aan bod. Ook het onderwerp patiëntgerichtheid wordt uitgebreid behandeld. De opdrachten die horen bij dit onderdeel zijn reflectief en behandelen de vragen: “Wat kan ik betekenen voor mijn team?” en “Wat kan ik betekenen voor mijn patiënt/cliënt?”.

Module 5:
Coaching van zelfsturende teams 

In het laatste onderdeel van de opleiding richt je je op bevordering van zelfsturing in een team. Je leert meer over de onderwerpen teamdynamica en conflicthantering. Ook leer je hoe je als manager kunt fungeren als coach voor een team. Je krijgt hiervoor meerdere praktische handvatten aangereikt, onder andere tijdens de praktijkdag die hoort bij dit onderdeel. Als laatste komt het onderwerp zelforganisatie aan bod. Dit onderdeel en daarmee deze opleiding, wordt afgesloten met een eindopdracht.

Duur
15 maanden

Vooropleiding
Voor de cursus is geen specifieke vooropleiding nodig. Wel is een MBO/HAVO werk- en denkniveau is gewenst.

Opleidingsniveau opleiding
HBO

Examen
Het examen wordt online en schriftelijk afgenomen en staat onder toezicht van het examenbureau van het MINOWC van Suriname.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Deze opleiding Management in zorg en welzijn is bestemd voor iedereen die als middenmanager werkt of wil gaan werken en competenties wil ontwikkelen of verbeteren in het coachen van zelfsturende teams bij het vertalen van strategische doelstellingen naar concrete werkzaamheden. Het uitgangspunt daarbij is altijd het welzijn van patiënten en cliënten. De opleiding is zeer geschikt voor teamleiders, coördinatoren, regiomanagers in de thuiszorg en afdelingshoofden van ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorginstellingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 6947, – 15 x SRD 575,-
Examen Kosten SRD 980,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.