Logistiek Management

Vakgebied

Logistiek heeft als doel goederenstromen beter, sneller en goedkoper te laten verlopen. Wilt u de interne en externe logistieke processen van uw organisatie optimaal beheersen? Dan is onze cursus Logistiek management precies wat u zoekt. Daarmee verwerft u de kennis, inzichten, technieken en vaardigheden die nodig zijn om uw rol binnen de organisatie goed te kunnen vervullen.

De training

Na afloop van de cursus weet u alles over logistieke concepten en de praktische uitvoering hiervan. U bent op de hoogte van de hedendaagse inzichten, procedures en systemen op het gebied van logistiek. U bent volledig voorbereid op de logistieke bedrijfsvoering in profit- en non-profitorganisaties. En u heeft kennis van leidinggeven en organisatiestructuren.

Wat leert u?

 • Inleiding organisatieleer
 • Inleiding logistiek
 • De logistieke organisatie
 • Goederen- en informatiestroom
 • Material management
 • Fysieke distributie
 • Verbetermanagement
 • Voorraadbeheer, MRP en DRP
 • Supply chain management
 • Logistiek projectmanagement
 • Productieplanning

Voor wie:
De cursus Logistiek management is bestemd voor iedereen die zich binnen de organisatie bezighoudt met procedures en systemen op het gebied van de goederenstroom. En zij die aansturing willen geven aan de invoering van logistiek management binnen de organisatie.

Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Plannen en organiseren
Het ordenen van wat bereikt moet worden en daarin structuur aanbrengen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Zorgvuldigheid
Netjes en nauwkeurig werken, en op correcte manier omgaan met informatie en gegevens.

Samenwerken
Bijdragen in het samen werken aan gemeenschappelijke doelen, door zo nodig niet het eigen belang voorop te stellen, en andermans belang mede te dienen.

Omgevingsbewustzijn
Beschikken over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 250,- SRD 250,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 1.270,- 4 x SRD 317,50 De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 75,- SRD 75,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 1.595,- SRD 1.645,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.