Lean Six Sigma

Vakgebied

Kwaliteit is niet meer weg te denken uit de dagelijkse activiteiten en beslissingen van zowel bedrijven als de overheid. Steeds vaker zijn cliënten bewust op zoek naar organisaties die een proactieve houding hebben ten opzichte van kwaliteit in producten en /of diensten. Cliënten vinden het belangrijk dat zij in een vroegtijdig stadium kunnen zien of een organisatie aan deze eisen voldoet en kan blijven voldoen.

De training

Wij bieden onze cliënten het kwaliteits – en projectmanagementsysteem volgens de Lean en Six Sigma methode aan, welke de efficiency, klanttevredenheid en klantvriendelijkheid vergroot door het meten en verbeteren van alle belangrijke processen binnen de organisatie. Tevens kan dit systeem een gunstige rol spelen bij de profilering van de organisatie ten opzichte van de concurrenten. Daarnaast helpt het systeem ook veranderingen te signaleren en tijdig wijzigingen aan te brengen in de processen en in de producten of diensten van een bedrijf en de diverse departementen bij de overheid. Het accent wordt hierbij sterk gelegd op de persoon in het algemeen en het functioneren van de persoon in het bijzonder.

Wat leert u?

  • Project management volgens de Lean en Six Sigma methode.
  • Effectief Leiderschap
  • Decision-making process
  • Conflict solving
  • Creative brainstorming
  • Effectief Consensus bereiken
  • Effectief vergaderen en Facilitating skills
  • Effectief presenteren
  • Klantvriendelijkheid
  • Mentoring en coaching

Voor wie:
Project management volgens de Six Sigma methode is speciaal voor supervisors, managers, onderhoofden, hoofden, onderdirecteuren en directeuren.

Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Confronteren
Op een directe manier het gedrag van de ander ter sprake brengen, zodat deze bewust wordt van zijn gedrag en de effecten daarvan op anderen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Leidinggeven
Sturen van het gedrag van een andere medewerker of groep medewerkers.

Initiatief
Uit eigen beweging, zonder aansporing van buitenaf, actie ondernemen of actie in gang zetten, in plaats van af te wachten.

Samenwerken
Bijdragen in het samen werken aan gemeenschappelijke doelen, door zo nodig niet het eigen belang voorop te stellen, en andermans belang mede te dienen.

Conflicthantering
Belangentegenstellingen met een grote emotionele lading op een tactvolle wijze hanteren en oplossen.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 250,- SRD 250,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 2.470,- 5 x SRD 494,- De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 75,- SRD 75,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 2.795,- SRD 2.845,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.