Customer Satisfaction

Vakgebied

Klantgerichte organisaties zijn het meest succesvol, maar voor een klantgerichte organisatie heeft u klantgerichte medewerkers nodig. Hoe klantgericht bent u? Daarbij gaat het niet alleen om klantgerichtheid naar de klant toe, maar zeker ook naar collega’s.

De training
Tijdens de training richten we ons op zowel de persoonlijke als de telefonische klantgerichtheid. Hoe is uw communicatie, houding en uitstraling? Hoe blijft u vriendelijk bij een onvriendelijke klant en kunt u uw klanten positief beïnvloeden met uw eigen gedrag? Tijdens de training zullen we voorbeelden uit de praktijk gebruiken zodat u aan het eind van de training in staat bent om optimale service te verlenen en u dienstverlenend op te stellen.

Wat leert u?

 • Wat is klantgerichtheid?
 • Welke rol en verantwoordelijkheid heeft u in klantgericht zijn?
 • Wie is de klant?
 • Normen en waarden voor tevreden klanten
 • Oprechte aandacht en interesse en respect en eerlijkheid
 • Klantgerichte communicatieve vaardigheden
 • Klantgericht luisteren
 • Behoeftebepaling van de klant
 • Klantgericht assertief communiceren en presenteren
 • Klantgerichte klachtenbehandeling
 • Omgaan met lastige klanten

Voor wie:

 • Administratieve medewerkers
 • Baliemedewerkers
 • Binnendienst medewerkers
 • Magazijn medewerkers
 • Facilitaire medewerkers
 • Degene die tijdens hun werk direct/ indirect contact hebben met klanten.

Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Plannen en organiseren
Het ordenen van wat bereikt moet worden en daarin structuur aanbrengen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Gespreksvaardig
Het bezitten van vaardigheden als luisteren, spreken, concentratie die nodig zijn om te communiceren.

Mondelinge Communicatie
Het effectief mondeling overbrengen van boodschappen aan anderen.

Assertiviteit
Opkomen voor je eigen mening, rechten en standpunten zonder je gesprekspartner(s) agressief te benaderen zodat zij in hun waarde blijven.

Onderhandelen
Optimale resultaten boeken bij gesprekken met tegenstrijdige belangen.

Klantgericht
Een hoge prioriteit geven aan tevredenheid van klanten of interne medewerkers, en aan het verlenen van service of hulp en daarnaar handelen.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 250,- SRD 250,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 225,- 1 x SRD 225,- De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 75,- SRD 75,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 550,- SRD 600,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.