Juridische & Communicatieve Vaardigheden

Vakgebied

Bent u werkzaam in een juridische omgeving of wilt u in een juridische omgeving aan de slag? Schrijf u dan in voor de korte en praktijkgerichte cursus Juridische vaardigheden! Tijdens deze training leert u aan de hand van oefeningen, de belangrijkste juridische vaardigheden. Zo leert u onder meer arresten lezen, casussen oplossen en juridische informatie uit bronnen opzoeken. En als werknemer in een juridische omgeving moet u natuurlijk ook goed kunnen formuleren, structureren en argumenteren. Ook daar besteedt de training alle aandacht aan.

De training

Juridisch medewerkers dienen niet alleen over feitelijke juridische kennis te beschikken. Ook goede juridische en communicatieve vaardigheden zijn voor hen uitermate belangrijk. In deze praktijkgerichte cursus ontwikkelt u zowel uw mondelinge als schriftelijke communicatieve vaardigheden in een juridische context. Daarnaast leert u gebruik te maken van de juiste bronnen en deze ook op de juiste waarde te schatten.

Wat leert u?

Het analyseren van wetteksten:

 • Het leren lezen van wetteksten
 • Cumulatieve en alternatieve voorwaarden in wetsteksten

Juridische schrijfvaardigheden:

 • Het analyseren van verweerschriften
 • Het opstellen van verzoekschriften

Casus analyse:

 • Centraal rechtsvraag
 • Identificeren van Rechtsfeiten
 • Rechtsfeiten identificeren in Wetteksten
 • Opbouw van motiveringsgronden

Communicatie:

 • Effectieve gesprekstechnieken
 • Overtuigend argumenteren
 • Adviesvaardigheden
Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

Tact / Sensitief gedrag
Zodanig inspelen op de gedachten/ gevoelens / het standpunt / de situatie van de ander dat onnodige irritaties voorkomen of weggenomen worden.

Gespreksvaardig
Het bezitten van vaardigheden als luisteren, spreken, concentratie die nodig zijn om te communiceren.

Luisteren
De kern van iemands boodschap ontdekken in diens communicatie; merkbaar aandacht en ruimte geven aan de ander, op reacties ingaan en kunnen doorvragen.

Onderhandelen
Optimale resultaten boeken bij gesprekken met tegenstrijdige belangen.

Mondelinge Communicatie
Het effectief mondeling overbrengen van boodschappen aan anderen.

Beïnvloeden
Iemand of iets proberen te veranderen.

Assertiviteit
Opkomen voor je eigen mening, rechten en standpunten zonder je gesprekspartner(s) agressief te benaderen zodat zij in hun waarde blijven.

Deze opleiding is ontwikkeld voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met juridische zaken. Voor medewerkers op juridische afdelingen of advocaten- en notariskantoren is deze opleiding bijzonder interessant. Ook voor personeelsfunctionarissen, juridisch secretaresses, bedrijfsmaatschappelijk werkers of sociaal-juridisch hulpverleners is deze opleiding zeer zinvol.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 250,- SRD 250,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 1.370,- 2 x SRD 685 ,- De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 75,- SRD 75,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 1.695,- SRD 1.745,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.