HRM Fundamentals

Vakgebied

De HRM functie is uitgegroeid tot een integraal onderdeel van het algemeen management, waarbij de mens, werk en organisatie samenkomen. De HR-Manager adviseert het management over het personeelsbeleid. De afdeling HRM moet het bedrijfsbeleid ondersteunen met een goede en efficiënte personeelszorg. Het uitgangspunt van HRM is dat werknemers niet worden gezien als een kostenpost, maar als ‘menselijk kapitaal’. Een optimaal gebruik van de talenten en mogelijkheden van de medewerkers komt de hele organisatie ten goede.

De training
Tijdens de training Human Resource Management bereiden we je voor op een leidinggevende en adviserende functie. De nodige vaardigheden voor het adviseren en ondersteunen van het management en de directie op het gebied van personeel en organisatie wordt ook aangeleerd waarbij zowel de sociale als de zakelijke kant van de organisatie worden toegelicht.

Wat leert u?
Module 1

  • HR-beleid
  • HR Instrumenten
  • Werving en Selectie
  • Solicitatiegesprekken voeren
  • Arbeidsrecht: De overeenkomst
  • Functionerings en beoordelingsgesprekken
  • Human Resource Development
  • Competentiegericht Werken

Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Plannen en organiseren
Het ordenen van wat bereikt moet worden en daarin structuur aanbrengen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Zorgvuldigheid
Netjes en nauwkeurig werken, en op correcte manier omgaan met informatie en gegevens.

Samenwerken
Bijdragen in het samen werken aan gemeenschappelijke doelen, door zo nodig niet het eigen belang voorop te stellen, en andermans belang mede te dienen.

Omgevingsbewustzijn
Beschikken over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren.

Schriftelijke Communicatie
Denkbeelden en informatie duidelijk en begrijpelijk in woorden vatten/op schrift stellen, de essentie op maat overbrengen op andermans niveau, vindingrijk en met gevoel voor uitgebreidheid en timing.

Mondelinge Communicatie
Het effectief mondeling overbrengen van boodschappen aan anderen.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.
Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 295, SRD 295,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 1.200,- 3 x SRD 400,- De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 100,- SRD 100,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 1.595,- SRD 1.645-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.