HBO Project Management

Vakgebied

Projectmatig werken wordt steeds meer (h)erkend als een effectieve en efficiënte manier om planmatig en doelmatig naar resultaten toe te werken. Binnen de gestelde tijd en binnen het gestelde budget. Met de korte opleiding HBO Projectmanagement leer je hoe je een projectteam kunt leiden en begeleiden. Een aanrader voor (aankomend) projectleiders, maar ook voor iedereen die in zijn werk te maken krijgt met tijdelijke projecten.

Inhoud van de cursus
Projectmanagement maakt het mogelijk om activiteiten met een eenmalig of complex karakter, die niet volgens de bestaande procedures en/of door de aanwezige reguliere organisatiedelen kunnen worden afgewikkeld, uit te voeren en te managen. Bij projectmanagement wordt geprobeerd het maximale aan effectiviteit, efficiency en flexibiliteit te behalen. Hoe dat mogelijk is, wordt in deze opleiding behandeld

Meer over de inhoud
Deze opleiding bestaat uit de volgende modules:

Voorbereiden van het project
Een succesvol project begint met een goede voorbereiding. Daar horen ook een heldere projectopdracht en een haalbaar projectplan bij. Het project moet worden afgestemd op de organisatie en er moet voor een bepaalde projectaanpak gekozen worden. De opleiding Projectmanagementbesteedt hier dan ook volop aandacht aan.

Inrichten van het project
Ook het inrichten van het project en het voeren van een gedegen administratie zijn essentieel. Het projectvoorstel, de projectfasering, de projectplanning, het opzetten van een projectorganisatie, het samenstellen van een projectteam en het organiseren van een projectstartconferentie worden uitgebreid behandeld.

Beheersen van een project
Tijdens de daadwerkelijke uitvoering van een project moet het project onder controle gehouden worden, oftewel beheerd. Naast het beheersen, meten en bijsturen van een project komen hierbij specifieke onderwerpen als kwaliteitsmanagement, risicomanagement, projectadministratie en configuratie- en wijzigingsbeheer aan de orde.

Omgaan met de projectomgeving
Je leert omgaan met de projectomgeving en de rol van een projectbureau komt aan bod. In het deel dat de relatie met opdrachtgever, gebruiker en leverancier behandelt, komt onder meer het belang van heldere communicatie aan de orde. Ook de succes- en faalfactoren projecten worden uitgebreid behandeld.

Afsluiten van het project
In dit laatste onderdeel komen het afronden, overdragen van de resultaten en evalueren van het project aan bod, zodat je inzicht krijgt in het afsluiten van een project.

Beschrijven en beheersen van processen
Deze module legt een gedegen bedrijfskundige basis. Het onderkennen van de verschillende typen processen in een organisatie en het specificeren van deze processen voor productie-, handels- en dienstverlenende organisaties staat hierbij centraal. Net als het plaatsen van de procesbenadering ten opzichte van functionele benaderingen, ten opzichte van kwaliteitszorg en in relatie tot de informatievoorziening en administratieve organisatie.

Project- en kennismanagement in organisaties
Deze module geeft inzicht in projectmanagement en de fasering van een project, de lerende organisatie en informatie- en kennismanagement, en informatie- en communicatietechnologie. De kenmerken van projectmatig werken en projectmanagement, het systematisch aanpakken van projecten met de alternatieve mogelijkheden daarin worden behandeld. Verder worden diverse kennismanagementmodellen toegelicht en komt het verschil tussen analytische en intuïtieve kennis aan bod. Het beschrijven van het concept van de lerende organisatie met de componenten zoals deze door Senge worden aangegeven is hierbij het doel.

Duur
6 maanden op basis van 8 uur studie per week

Vooropleiding
Voor de cursus is geen specifieke vooropleiding nodig. Wel is een MBO/HAVO werk- en denkniveau is gewenst.

Opleidingsniveau opleiding
HBO

Examen
Het examen wordt online en schriftelijk afgenomen en staat onder toezicht van het examenbureau van het MINOWC van Suriname.

Accreditatie/Erkenning
Na succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het diploma HBO Project Management van SMART Suriname of van de NEMAS. Het NEMAS/ASSOCIATIE diploma is in Nederland landelijk erkend.
Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools

De opleiding HBO Projectmanagement is een must voor iedere professional die in zijn functie te maken krijgt met het leiden en/of begeleiden van korte en langlopende projecten. Het HBO-programma biedt de handvatten die nodig zijn om projecten op een planmatige, doelmatige en eenduidige manier te benaderen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 3500,- 6 x SRD 695,-
Examen Kosten SRD 295,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.