HBO Middle Management

Vakgebied

Ben je werkzaam in een managementfunctie op middenkaderniveau of wil je dat graag, maar mis je nog de juiste kennis en vaardigheden? Kies dan voor de korte HBO-opleiding Middle management. De opleiding bereidt voor op een veelzijdige managementfunctie waarbij de nadruk ligt op sturen en leidinggeven, organiseren en communiceren. Middle management neemt een belangrijke plaats in binnen een bedrijf: als schakel tussen topmanagement en lager management. In de opleiding staat dan ook het ontwikkelen van een gefundeerde beleidsvisie centraal. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de processen in en stijlen van leidinggeven.

Inhoud van de cursus
De korte HBO-opleiding Middle management bevat veel actuele onderwerpen en koppelt de theorie direct aan de praktijk. Tijdens de opleiding doe je algemene managementkennis op en krijg je inzicht in strategische planning. Ook wordt stilgestaan bij bedrijfswetgeving, het omgaan met veranderingsprocessen en leer je alles over motivatie, personeelswerving en het omgaan met conflicten. De opleiding Middle management bestaat uit de delen Algemene managementkennis en Middle management en Bedrijfsvoering.

Meer over de inhoud
Deze opleiding bestaat uit de volgende modules:

Organisatiebeleid
Van algemeen organisatiebeleid behandelen we de verschillende beleidsvormen op deelterreinen. Deze deelterreinen hoeven niet direct het werkveld van de manager te zijn, maar hij of zij moet er wel kennis van hebben.

Communicatie en Aansturing
Managen is voor een groot deel communiceren. Vaardigheid in aansturing, mensinzicht en communiceren is dus voor elke manager van belang. Vandaar dat aan dit aspect een aantal hoofdstukken zijn gewijd.

Human Capital
Sociaal beleid of personeelsbeleid is niet alleen een taak van de afdeling personeelszaken. Ook het lijnmanagement heeft plichten op dit terrein. In dit hoofdstuk worden zowel de plaats en taken van de afdeling personeelszaken als de sociaalbeleidsactiviteiten van de lijnmanager besproken.

Afdeling performance en taakinvulling
Taakbepaling en performance zijn niet alleen taken van PZ. Ook de lijnmanager heeft er zijn aandeel in. Alle aspecten van productiviteit en taakinvulling komen in dit hoofdstuk aan bod, van de voorbereidingsfase tot aan de aanstelling en introductie.

Conflicthantering
Omgaan met conflicten blijkt niet eenvoudig. In dit hoofdstuk wordt basisgereedschap aangereikt om conflicten te kunnen herkennen en te hanteren.

Financieel beleidsinzicht
Voor alle activiteiten die een onderneming ontplooit, is financiering nodig. Uiteindelijk moet een juiste financiering leiden tot winst. Hoe dit stand komt, komt uitgebreid aan bod in dit deel van de opleiding.

Duur
12 maanden op basis van 8 uur studie per week

Vooropleiding
Voor de cursus is geen specifieke vooropleiding nodig. Wel is een MBO/HAVO werk- en denkniveau is gewenst.

Opleidingsniveau opleiding
HBO

Examen
Het examen wordt online en schriftelijk afgenomen en staat onder toezicht van het examenbureau van het MINOWC van Suriname.

Het examen bestaat uit twee delen:
Deel 1: Algemene Managementkennis.
Deel 2: Middle Management en Bedrijfsvoering.

Accreditatie/Erkenning
Na succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het diploma HBO Middle Management van SMART Suriname of van de NEMAS. Het NEMAS/ASSOCIATIE diploma is in Nederland landelijk erkend.
Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools

De opleiding HBO Middle management is bestemd voor iedereen die werkt, of graag wil werken in een managementfunctie op middenkaderniveau, en zich hier op HBO-niveau in wil specialiseren.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD4955,- 12 x SRD 500,-
Examen Kosten SRD 395,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.