HBO Marketing Management

Vakgebied

Marketing is een vakgebied met vele gespecialiseerde disciplines zoals brand management, marketing communicatie en channel management. Maar ook het creëren van merken, het ontwikkelen en testen en marktonderzoeken en het opzetten van nieuwe distributiekanalen. Deze korte specialistische opleiding biedt essentiële kennis wanneer je een functie op (strategisch) marketinggebied ambieert. Dit HBO-programma biedt in korte tijd een diepgaande specialisatie op het gebied van o.a. brandmanagement, social media, productmanagement en innovatiemanagement. Onmisbare kennis voor iedere professional die zich bezighoudt met het in de markt zetten van (nieuwe) producten en diensten.

Inhoud van de cursus
De opleiding HBO Marketing management bestaat uit vier modules. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. brandmanagement, social media, productmanagement, innovatiemanagement en channel management. De opleiding gaat in op de diverse aspecten van marketing management en de relatie tussen deze aspecten.

Meer over de inhoud
Deze opleiding bestaat uit de volgende modules:

Brandmanagement
In de module Brand management worden de belangrijkste theorieën en aspecten over Brand management behandeld. De module behandelt de toepassing in de praktijk, nieuwe trends en ontwikkelingen en de inzet van nieuwe (online) middelen. Na afloop van de module ben je onder andere thuis in merken en merkenmanagement, merkidentiteit, brand equity, brand extensies, e-branding en online branding.

Social Media
De module Social Media heeft als insteek de bijdrage die nieuwe media kunnen leveren aan het ontwikkelen en onderhouden van relaties tussen een organisatie en haar belangrijke stakeholders. Nieuwe media zoals weblogs, wiki’s, virtuele gemeenschappen, internetfora en second life vormen bij uitstek de mogelijkheid om met allerlei groeperingen in de samenleving in contact te treden. Na afloop van de module heb je kennis opgedaan van: PR-instrumenten, nieuwe media, operationele toepassingen van PR en kun je onder meer PR als beleidsinstrument inzetten voor het behartigen van de reputatie van organisaties.

Product- en Innovatiemanagement
Deze module gaat over productinnovatie en het innovatieproces: het vernieuwen van producten en diensten en daaraan gerelateerde onderdelen zoals verpakking, introductie, communicatie en merk, samenwerken en bedrijfseconomische afwegingen. Productinnovatie is niet ‘slechts’ het bedenken van geheel nieuwe producten of diensten. Het is een continu en ingewikkeld proces van veranderen, verbeteren en zich daarmee onderscheiden van de overige aanbieders.

Channel Management
Deze module gaat over de analyse, het ontwerp, de organisatie en het managen van distributiekanalen, de conflicten tussen partners in het kanaal en de relatie met supply chain management.

Duur
8 maanden op basis van 8 uur studie per week.

Vereisten
Voor de cursus is geen specifieke vooropleiding nodig. Wel is een MBO/HAVO denkniveau is gewenst.

Opleidingsniveau opleiding
HBO

Examen
Het examen wordt online en schriftelijk afgenomen en staat onder toezicht van het examenbureau van het MINOWC van Suriname.

Accreditatie/Erkenning
Na succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het diploma HBO Marketing Management van SMART Suriname of van de NEMAS. Het NEMAS/ASSOCIATIE diploma is in Nederland landelijk erkend.
Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools

De opleiding HBO Marketing management is bestemd voor professionals die zich binnen hun (commerciële) functie bezighouden met het bedenken en vernieuwen van producten, diensten en processen en de communicatie hierover. Zo is de opleiding o.a. interessant voor (assistent-)productmanagers, (assistent-) marketingmanagers, category managers, commercieel adviseurs, marketingmedewerkers, business analisten, communicatiemedewerkers, marktonderzoekers, vestigingsmanagers, brand managers en commercieel projectleiders. Ook iedereen die een dergelijke functie ambieert doet met deze opleiding waardevolle kennis op.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 4195,- 8 x SRD 580,-
Examen Kosten SRD 170,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.