Apply to course now

HBO Kwaliteitsmanagement

Vakgebied

Organisaties besteden veel aandacht aan de kwaliteit van hun producten en diensten. Spring hier op in en volg de opleiding Kwaliteitsmanagement. Tijdens deze opleiding ligt de focus op management en kwaliteitszorg. Een kwaliteitsmanager heeft goede managementvaardigheden, zoals leiding geven en besturen. Maar hij of zij heeft ook verstand van kwaliteitszorg. Daarom leer je snel, effectief en praktisch kwaliteitsprogramma’s opzetten, de uitvoering hiervan organiseren en de resultaten toetsen. Na afloop kun je meteen aan de slag als kwaliteitsmanager.

Inhoud van de cursus

lnleiding algemeen management
Na een inleiding in de organisatiekunde komen ook manage­ment en het besturingsproces aan bod.

Begripsbepaling
De kernbegrippen van kwaliteitszorg komen uitgebreid aan bod. Wij behandelen de ontwikkelingen in de kwaliteitszorg, kwaliteitsbeleid en kwaliteitsnormeringsystemen.

Procesbeheersing
Dit deel gaat dieper in op bedrijfsprocessen en procesbeheers­ingstechnieken. Ook leer jij een kwaliteitskostensysteem opzetten en kwaliteitszorg toepassen bij productontwikkeling.

Dienstenkwaliteit
In dit onderdeel behandelen wij de kwaliteit in dienstver­lenende organisaties en richtlijnen over ontwikkeling, imple­mentatie en beoordeling van een kwaliteitssysteem.

lntegrale kwaliteitszorg
Hier wordt ingegaan op het INK-model en Six sigma manage­mentmethodologie. Ook verbetermanagement en verbeter­technieken komen aan de orde, netals het opstellen van een kwaliteitshandboek en de beoordeling van een kwaliteitssys­teem.

Duur
12 maanden

Vooropleiding
Voor de cursus is geen specifieke vooropleiding nodig. Wel is een MBO/HAVO werk- en denkniveau gewenst.

Opleidingsniveau opleiding
HBO

Examen
Het examen wordt online en schriftelijk afgenomen en staat onder toezicht van het examenbureau van het MINOWC van Suriname.

Accreditatie/Erkenning
Na succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het diploma HBO Kwaliteitsmanagement van SMART Suriname.
Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools

De cursus Kwaliteitsmanagement is bestemd voor iedereen die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor de kwaliteitszorg. Na afloop kun je als kwaliteitsmanager kwalite­itsprogramma’s initieren, opzetten, uitvoeren en toetsen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 3790,- 12 x SRD 390,-
Examen Kosten SRD 395,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.