HBO Human Resource Management

Vakgebied

Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. In deze HBO opleiding Human Resource Management leer je dat kapitaal te beheren. De opleiding brengt je in korte tijd de belangrijkste kennis en vaardigheden bij die je als personeelsmanager of HR-manager nodig hebt. Daarbij is zowel aandacht voor arbeids- en organisatiepsychologie als voor personeelsmanagement. Je leert werknemers te begeleiden en hun kwaliteiten op de juiste manier in te zetten in de organisatie. Het HBO-programma Human Resource Management is onderdeel van de NVAO-geaccrediteerde HBO-bacheloropleiding Management.

Inhoud van de cursus
Het korte HBO-programma Human Resource Management biedt modules aan die voor een (aankomend) HR-manager het meest interessant zijn.
De opleiding bestaat uit de volgende vier modules.

Leidinggeven – Personeelsmanagement
Een personeelsmanager is op het gebied van personeelsbeleid een belangrijke spil in de organisatie, richting medewerkers en richting management. De personeelsmanager adviseert over en neemt beslissingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, verzuimbestrijding, humanresourcesmanagement, werving en selectie, opleiding en functioneringsbeoordeling. Deze module behandelt onderwerpen als strategie en HRM, personeelsplanning, het managen van uitstroom, het motiveren en sturen van medewerkers, ontwikkeling en beloning.

Organisatiepsychologie
Deze module geeft zicht op de rol die psychologie speelt in organisaties. Wat houdt mensen bezig? Wat drijft hen? Onderwerpen die daarbij aan bod komen, zijn o.a. organisatiepsychologie en verandering, communicatie, leiderschap en macht, groepsdynamica en besluitvorming

Arbeidspsychologie
De module Arbeidspsychologie behandelt de factoren die van invloed zijn op individueel gedrag van werknemers. Zo is er o.a. aandacht voor functie-analyse, motivatie, hygiënefactoren, het nieuwe werken, de veranderende rol van de manager, stressfactoren en gezondheidsbeleid.

Personeelspsychologie
In deze module wordt uitgebreid aandacht besteed aan de psychologische factoren die een rol spelen bij het personeelsbeleid. Zo leer je o.a. over methoden van werving en selectie en psychologische instrumenten die gekozen kunnen worden bij loopbaanvragen en onderdelen van testafname en rapportage. Ook is er aandacht voor theorie omtrent leren en opleiden en wordt dit in verband gebracht met de praktijk. Tot slot leer je om personeelsbeoordelingen uit te voeren waarbij je gebruik maakt van kennis over de psychologische effecten van werk op identiteit.

Duur
11 maanden op basis van 8 uur studie per week

Vooropleiding
Voor de cursus is geen specifieke vooropleiding nodig. Wel is een MBO/HAVO denkniveau is gewenst.

Opleidingsniveau opleiding
HBO

Examen
Het examen wordt online en schriftelijk afgenomen en staat onder toezicht van het examenbureau van het MINOWC van Suriname.

Accreditatie/Erkenning
Na succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het diploma HBO Human Resource Management van SMART Suriname.
Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools

De korte opleiding HBO Human Resource Management is een aanrader voor professionals die zich willen specialiseren in personeelsmanagement. Bijvoorbeeld voor HR-managers of –adviseurs die hun kennis willen verbreden of verdiepen. De opleiding is ook zeer geschikt voor wie nog niet als manager in HR werkt, maar wel toe is aan een volgende carrièrestap. Bijvoorbeeld voor medewerkers personeelszaken. Tot slot biedt de opleiding waardevolle kennis voor algemeen managers die de overstap naar het HR-gebied willen maken.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 5100,- 11 x SRD 560,-
Examen Kosten SRD 745,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.