HBO Financieel Management

Vakgebied

Heb je in je werk als algemeen manager of leidinggevende te maken met financieel management, maar beschik je nog niet over de juiste kennis en vaardigheden? Dan is de cursus Financieel management de perfecte keuze. Deze praktijkgerichte cursus biedt inzicht in financiële vraagstukken en leert je financiële cijfers op een professionele manier te presenteren, met behulp van Excel en Powerpoint. Veel managementbeslissingen moeten immers onderbouwd kunnen worden door het structureren, bewerken en presenteren van (financiële) cijfers.

Inhoud van de cursus
In het lesmateriaal is aandacht voor de regels met betrekking tot de inrichting van verschillende ondernemingsvormen, de jaarrekening en fusie, de mogelijkheden van betalen, krediet, effecten en verzekeringen. Bovendien laten we zien hoe de financiële cijfers gepresenteerd kunnen worden met behulp van Excel en Powerpoint.

Meer over de inhoud
De cursus gaat onder andere in op de volgende onderwerpen:

Basisfinanciering

 • Liquiditeitsbalans.
 • Exploitatierekening.
 • Begroting en budget.
 • Kosten en prijsberekeningen

Basis vermogensbeheer

 • Verzekeringen.
 • Geld, bank- en kredietwezen.
 • Effecten.

Bedrijfswetgeving

 • Ondernemingsvormen.
 • Jaarrekening.
 • WOR.
 • Excel.
 • Powerpoint

Statistiek

 • Tabellen en grafieken.
 • Statistische kengetallen en Excel.
 • Tijdreeksanalyse en voorspellingstechnieken.

Financieel Management

 • Kosten.
 • Planning en budgettering.
 • Investeringsbeslissingen.
 • Financieringsvraagstukken.
 • Jaarrekeningenanalyse.

Duur
10 maanden op basis van 8 uur studie per week

Vooropleiding
Om deze opleiding te kunnen volgen, is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is MBO-/HAVO denkniveau gewenst. Om tot het examen te worden toegelaten, kun je volstaan met een bewijs van inschrijving van de LOI voor het korte HBO-programma.

Opleidingsniveau opleiding
HBO

Examen
Het examen wordt online en schriftelijk afgenomen en staat onder toezicht van het examenbureau van het MINOWC van Suriname.

Accreditatie/Erkenning
Na succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het diploma HBO Financieel Management van SMART Suriname.
Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools

De cursus Financieel management is bestemd voor iedereen die werkzaam is als bijvoorbeeld staffunctionaris, algemeen manager, leidinggevende of zelfstandig ondernemer van een kleine of middelgrote organisatie. Maar ook voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met financieel management en nog niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikt.
Na de cursus kun je moeiteloos de financiële verslaggeving lezen en begrijpen. Bovendien kun je financiële vraagstukken oplossen met behulp van Excel en financiële cijfers presenteren met behulp van Powerpoint.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 4955,- 10 x SRD 560,-
Examen Kosten SRD 295,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.