HBO Facility Management

Vakgebied

Ambieer je een functie als facility manager, maar wil je (nog) geen volledige HBO-bacheloropleiding volgen? Dan is de opleiding HBO Facility management de ideale keuze. Je volgt de belangrijkste modules uit de bacheloropleiding. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor personeelsmanagement, projectmanagement en kwaliteitsmanagement.

Inhoud van de cursus
Het korte HBO-programma Facility management bevat veel actuele onderwerpen en koppelt de theorie direct aan de praktijk. Tijdens de opleiding komen onder meer onderwerpen als personeelsmanagement, projectmanagement, kwaliteitsmanagement en innovatiemanagement aan bod.

Meer over de inhoud
De opleiding HBO Facility management bestaat uit zes modules.

Verlenen van facilitaire diensten
Verschillende aspecten van het werken als facility manager komen in deze module aan bod. Onderwerpen die besproken worden, zijn onder andere schoonmaak (opstellen van een schoonmaakplan), catering en restauratieve voorzieningen, administratie, secretariaat, receptie, gebouwenonderhoud en beveiliging.

Leidinggeven – Personeelsmanagement
De module is toegespitst op de onderwerpen strategisch HR, functievorming, werving en selectie en functioneringsgesprekken.

Projectmanagement IPMA-D
Projectmanagement maakt het mogelijk om activiteiten met een eenmalig of complex karakter, die niet volgens de bestaande procedures en/of door de aanwezige reguliere organisatiedelen kunnen worden afgewikkeld, uit te voeren. Deze activiteiten hebben betrekking op het bestuursproces. Bij het uitvoeren van deze activiteiten is de uitdaging om het maximale aan effectiviteit, efficiency en flexibiliteit te behalen. Deze module, die is ontwikkeld in samenwerking met Key Result, behandelt de vraag hoe dit kan worden bewerkstelligd.

Kwaliteitsmanagement
Deze module behandelt de voor een facility manager relevante onderdelen van kwaliteitsmanagement. Zo is er o.a. aandacht voor kwaliteitsdenken, integrale kwaliteitszorg, methoden van kwaliteitsverbetering en PDCA en het INK-model.

Verander- en innovatiemanagement
Organisaties zijn dynamisch. Voor vele organisaties geldt dat ze een continu veranderingsproces doormaken. Na een algemene kijk op veranderen wordt dieper ingegaan op organisatieveranderingen en de noodzaak voor organisaties om te veranderen. Hierbij wordt dieper ingegaan op het proces dat in het kader van veranderingen doorlopen wordt en de wijze waarop het proces gemanaged kan worden.
In het kader van innovatiemanagement wordt aandacht besteed aan de verschillende gedaanten waarin innovatie kan voorkomen en de internationale ontwikkelingen met betrekking tot innoveren. Het managen van innovaties zal bekeken worden vanuit verschillende invalshoeken, namelijk de mens, de economie, de markt en de organisatie. Vanuit de organisatie zal vervolgens dieper ingegaan worden op productinnovatie.

Internationaal facility management
Deze module gaat in op relevante internationale aspecten van facility management. Ontwikkelingen worden daarbij vanuit internationaal perspectief behandeld.

Duur
12 maanden op basis van 8 uur studie per week

Vooropleiding
Om deze opleiding te kunnen volgen, is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is MBO-/HAVO denkniveau gewenst.

Opleidingsniveau opleiding
HBO

Examen
Het examen wordt online en schriftelijk afgenomen en staat onder toezicht van het examenbureau van het MINOWC van Suriname.

Accreditatie/Erkenning
Na succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het diploma HBO Facility Management van SMART Suriname.
Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools

De korte opleiding HBO Facility management is een aanrader voor iedereen die een functie in facility management heeft of ambieert. Bijvoorbeeld voor managers die de overstap naar dit specifieke vakgebied willen maken, of voor facility-medewerkers die door willen groeien naar een hogere functie. In korte tijd doe je de belangrijkste kennis en vaardigheden op en haal je een diploma van LOI Hogeschool.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 5152,- 12 x SRD 500,-
Examen Kosten SRD 395,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.