HBO Duurzaam toerisme en trends

Vakgebied

Werk je of wil je gaan werken binnen de sector toerisme en recreatie? Dan moet je continu op de hoogte zijn van de laatste trends op toeristisch gebied. Alleen zo kun je je klanten goed van dienst zijn en succesvolle producten in de markt zetten. Duurzaam toerisme is een van die trends. Met de korte opleiding HBO Duurzaam toerisme en trends doe je binnen een half jaar op HBO-niveau kennis op over dit onderwerp. Een waardevolle aanvulling op je vakkennis!
De opleiding HBO Duurzaam toerisme en trends behandelt de nieuwste trends binnen de toeristische sector. Je leert welke invloed deze trends hebben en hoe je hier op in kunt spelen.

Inhoud van de cursus
Tijdens de opleiding HBO Duurzaam toerisme en trends wordt onder meer stilgestaan bij trends in diverse sectoren, de snelheid waarmee het toerisme is gegroeid de laatste jaren, de achtergronden en motieven van toeristen, de typologieën van toeristen, de instrumenten die gebruikt kunnen worden om duurzaamheid in toerisme en recreatie te meten etc.

Meer over de inhoud
De opleiding HBO Duurzaam toerisme en trends bestaat uit drie modules en een praktijkdag.

Duurzaam toerisme en recreatie
Deze module van de opleiding duurzaam toerisme en trends schetst een beeld van het ontstaan van het (internationale) toerisme en de snelheid waarmee dit is gegroeid. Ook beweegredenen om te reizen komen aan bod. Diverse soorten toerisme en de bijbehorende bestemmingen worden besproken. Ook soorten toeristen komen aan bod. Je leert waarom een bestemming een bepaald soort toeristen aantrekt. Er wordt uitgebreid ingegaan op de problemen die zich bij toeristische ontwikkelingen voordoen. Daarbij passeren verschillende instrumenten om duurzaamheid te meten de revue. Denk bijvoorbeeld aan de ecologische voetafdruk, barometers of tabellen over CO2-uitstoot. Uiteraard komen ook de oplossingen voor bepaalde problemen aan bod. Je leert oplossingsgericht denken over problemen rond de duurzaamheidsproblematiek in toerisme en recreatie. Ook leer je beleid uitzetten en volgen op het gebied van duurzaam toerisme, duurzame recreatie en verantwoord ondernemen.
Tot slot kijken we naar de toekomst. Wat is de verwachte groei van het internationale toerisme? Hoe verandert de wereld en welke eisen en wensen van consumenten vloeien daaruit voort?

Interculturele communicatie voor toerisme en recreatie
Iedereen die in het toerisme werkt krijgt te maken met andere culturen. In deze module is er daarom aandacht voor cultuurmodellen, ethiek en communiceren in andere culturen. Welke waarde hebben omgangsregels bijvoorbeeld en wat is het belang van titels en aanspreekvormen? Ook het leidinggeven in interculturele samenwerkingsverbanden wordt behandeld. Hoe creëer je bijvoorbeeld draagvlak in een intercultureel of multidisciplinair team? In het onderdeel Maatschappelijk verantwoord handelen komen onderwerpen aan bod als intercultureel ondernemerschap, cross cultural understanding, visievorming, strategie en beleidslijnen.

Trendrapport Toerisme en Recreatie
In dit deel van de opleiding HBO Duurzaam toerisme en trends komen de nieuwste trends en ontwikkelingen in de diverse toeristische en recreatieve sectoren aan bod. Je leert deze ontwikkelingen afzetten tegen theoretische modellen. Ook leer je rekening houden met trends en ontwikkelingen bij het samenstellen en ontwikkelen van nieuwe producten. Daarnaast wordt ingegaan op vakantiegedrag en vrijetijdsbesteding. Je leert de cijfers op dit gebied analyseren en interpreteren. Ook het maken van een marktanalyse met behulp van statistieken en theoretische modellen komt aan bod.

Omgaan met de projectomgeving
Je leert omgaan met de projectomgeving en de rol van een projectbureau komt aan bod. In het deel dat de relatie met opdrachtgever, gebruiker en leverancier behandelt, komt onder meer het belang van heldere communicatie aan de orde. Ook de succes- en faalfactoren projecten worden uitgebreid behandeld.

Afsluiten van het project
In dit laatste onderdeel komen het afronden, overdragen van de resultaten en evalueren van het project aan bod, zodat je inzicht krijgt in het afsluiten van een project.

Duur
6 maanden

Vooropleiding
Voor de opleiding HBO Duurzaam toerisme en trends gelden geen speciale vooropleidingseisen. Wel is een opleiding op HAVO- of MBO-niveau gewenst. Een van de lesboeken is in het Engels. Kennis van het Engels op B1-niveau (HAVO- of MBO 4-diploma met Engels) is daarom ook gewenst.

Opleidingsniveau opleiding
HBO

Examen
Iedere module van de HBO-opleiding Duurzaam toerisme en trends wordt afgerond met een praktijkopdracht. Ook bij de praktijkdag horen twee opdrachten.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools

De opleiding HBO Duurzaam toerisme en trends is een goede aanvulling op de vakkennis van professionals in de toeristische sector die zich in korte tijd op HBO-niveau willen bijscholen op het gebied van duurzaam toerisme en de laatste trends binnen de sectoren toerisme en recreatie. Bijvoorbeeld voor medewerkers van reisbureaus of touroperators. De opleiding is ook zeer geschikt voor wie de trends wil volgen en zich verder wil specialiseren in de toeristische sector.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 5550,- 6 x SRD 975,-
Examen Kosten SRD 510,-

*Examenkosten: SRD 510,- per examen (Staat los van lesgeld, anders is de maandelij[kse betaling boven SRD 1000,-.

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.