HBO Basis Nederlands

Vakgebied

Iedereen die correct Nederlands wil schrijven zijn, moet op de hoogte zijn van de spelling- en grammaticaregels. Dat is soms niet altijd even makkelijk. Is het nu spagetti of spaghetti? Netto-loon of nettoloon? Hoe is een goede zin opgebouwd? Wanneer schrijf je ‘word’ en wanneer ‘wordt’? In de cursus Spelling en grammatica komt dit allemaal aan bod. Aan de hand van de theorie en veel praktische oefeningen leer je in korte tijd helder en foutloos schrijven. Na deze cursus schrijf je met gemak die zakelijke e-mail naar een collega, die klachtenbrief naar je energiebedrijf of welke tekst dan ook.

Inhoud van de cursus
Tijdens deze cursus wisselen lessen over spelling en grammatica elkaar af. In het onderdeel Spelling komen de basisvaardigheden aan bod. Denk aan het gebruik van een woordenboek en het verdelen van een woord in lettergrepen. Er is speciale aandacht voor werkwoordsvormen, omdat dit voor veel mensen een lastig onderdeel blijft van de Nederlandse spelling. Ook worden speciale leestekens behandeld, zoals aanhalingstekens, apostrof en trema. In het onderdeel Grammatica gaan we in op taalkundige en redekundige ontleding: het benoemen van woordsoorten en het opdelen van zinnen in woordgroepen.

Meer over de inhoud
Deze opleiding bestaat uit de volgende modules:

Spelling
Het schrijven van brieven, e-mails en andere tekst soorten neemt in het bedrijfsleven een belangrijke plaats in. U zult kennismaken met verschillende soorten brieven en teksten. U leert hoe u een tekst moet opbouwen en u gaat ook oefenen in het schrijven ervan. U leert een keuze te maken uit de informatie die tot uw beschikking staat om met een verantwoorde structuur
en stijl uw doel te kunnen bereiken. U gaat hier leren hoe een zakelijke brief eruit moet zien: het uiterlijk en de
vorm. Daarnaast schenken we aandacht aan de opbouw van de eigenlijke tekst.

Grammatica
Binnen de grammatica wordt onderscheid gemaakt tussen taalkundige en redekundige ontleding. Taalkundige ontleding betreft het benoemen van woordsoorten. In de lessen wordt hierbij ingegaan op het herkennen en benoemen van bijvoorbeeld zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden, voornaamwoorden, bijwoorden, voegwoorden en voorzetsels. Bij redekundige ontleding worden zinnen opgedeeld in woordgroepen, de zogenaamde zinsdelen. Denk aan het onderwerp en lijdend voorwerp, gezegde en meewerkend voorwerp.

Duur
6 maanden op basis van 8 uur studie per week

Vooropleiding
Voor de cursus is geen specifieke vooropleiding nodig.

Opleidingsniveau opleiding
HBO

Examen
Het examen wordt online en schriftelijk afgenomen en staat onder toezicht van het examenbureau van het MINOWC van Suriname.

Accreditatie/Erkenning
Na succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het diploma HBO Basis Nederlands van SMART Suriname.
Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Deze opleiding is bestemd voor iedereen die correct Nederlands wil leren schrijven, volgens de nieuwste spelling. Deze opleiding is ook zeer geschikt als opfriscursus. Na afloop van de cursus ken je de nieuwste Nederlandse spellingregels en de grammatica. Ook is je woordenschat aanzienlijk vergroot.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 2300,- 6 x SRD 450,-
Examen Kosten SRD 195,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.