HBO Accountancy

Vakgebied

De rol van de accountant wordt steeds belangrijker in organisaties, ook in het MKB. Door allerlei onregelmatigheden, vooral bij grote beursgenoteerde ondernemingen, worden namelijk steeds hogere eisen gesteld aan de inrichting van de boekhouding, jaarverslaggeving en fiscale wetgeving. De opleiding HBO Accountancy gaat uitgebreid in op de accountantscontrole, de van toepassing zijn de wet- en regelgeving, de jaarrekeningcontrole, en belastingaangiften voor het MKB.

Inhoud van de cursus
Het HBO-programma bestaat uit drie modules van de specialisatie Accountancy van de HBO-bacheloropleiding SPD Bedrijfsadministratie. Iedere met succes afgesloten module geeft recht op een certificaat. Dit zijn stuk voor stuk veelgevraagde certificaten met een hoge waarde op je cv.

Meer over de inhoud
De cursus gaat onder andere in op de volgende onderwerpen:

Audit & Assurance
In de module Audit en Assurance I wordt er op elementair niveau kennis gemaakt met de theoretische fundamenten die ten grondslag liggen aan de certificerende functie van de accountant. Je maakt kennis met het jargon dat wordt gehanteerd binnen het vakgebied van de accountantscontrole, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de algemene structuur van het controleproces bij een jaarrekeningcontrole en de beginselen van de controle voor een aantal elementaire processen en jaarrekeningposten.

Fiscale advisering
De module Fiscale advisering is onderdeel van de theoretische accountantsopleiding AA. De AA’er moet in staat zijn de belastingaangiften van de ondernemer en de onderneming in het midden- en kleinbedrijf te kunnen verzorgen. Hij moet in staat zijn bij zijn adviserend optreden de fiscale kwesties uit te leggen, in een taal die begrijpelijk is voor leken, zodat zijn adviezen duidelijk overkomen.

Levensverzekeringswiskunde
De module Levensverzekeringswiskunde heeft als doel om de grondbeginselen van levensverzekeringswiskunde duidelijk te maken. Centraal staat het kunnen beoordelen van bijvoorbeeld een ouderdomspensioenvoorziening in eigen beheer of een pensioenregeling om een verantwoord oordeel te kunnen geven bij de jaarrekening. De accountant zal bij de controle van de jaarrekening moeten nagaan of voor de toegekende pensioenrechten voldoende voorzieningen op de balans zijn opgenomen.

Duur
15 maanden op basis van 8 uur studie per week

Vooropleiding
Om deze opleiding te kunnen volgen, is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is MBO-/HAVO denkniveau gewenst.

Opleidingsniveau opleiding
HBO

Examen
Het examen wordt online en schriftelijk afgenomen en staat onder toezicht van het examenbureau van het MINOWC van Suriname.

Accreditatie/Erkenning
Na succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het diploma HBO Accountancy van SMART Suriname.
Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk.

Studeren op uw manier
SMART opleidingen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een baan en andere activiteiten. Blended learning is een cruciaal element van onze opleidingen. U kunt elk moment instromen.

Succes van Blended Learning
Smart blended learning is een combinatie van: Online Studeren + Klassikaal les + Active coaching. De nieuwste en meest effectieve lesmethode met bewezen resultaten.

 

Voordelen van online studeren
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools

Het korte HBO-programma Accountancy is bestemd voor financieel-economische professionals op HBO-niveau die voor hun (toekomstige) functie kennis nodig hebben van accountantscontrole en het controleproces, grondbeginselen van de levensverzekeringswiskunde en belastingaangiften in het MKB. De opleiding is bovendien ideaal voor iedereen die in korte tijd zijn kennis wil verdiepen, uitbreiden of opfrissen of zich wil oriënteren op de bacheloropleidingen SPD Bedrijfsadministratie en Accountancy. Dit korte HBO-programma biedt een waardevolle aanvulling op je kennis.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 6995,- 15 x SRD 550,-
Examen Kosten SRD 750,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Bank Financiering
In samenwerking met de Hankrinbank stellen wij u in de gelegenheid de gehele opleiding te financieren via de bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden bekijk de pagina hier.

Overmaking Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.