Functionerings- en Beoordelingsgesprekken

Vakgebied

Mensen zijn de bouwstenen van uw organisatie. Stel je eens voor: je kunt op een duidelijke en conflictloze manier moeilijke gesprekken voeren met je medewerkers. Je bent in staat om de capaciteiten van je werknemers te identificeren en te benutten. Je weet een klimaat van wederzijds respect en vertrouwen op te bouwen en gesprekken op een prettige manier te sturen. Wat zou je dat waard zijn?

De training
U communiceert als leidinggevende geregeld met uw werknemers. U hebt als leidinggevende de taak uw werknemers te motiveren, sturen en de optimale capaciteiten te benutten. Er kunnen allerlei storingen optreden tijdens een gesprek met uw werknemer: negatieve eerste indruk, onvoldoende luisteren, te weinig informatie geven of vragen, spanningen en/of conflicten. In al deze situaties is het belangrijk u bewust te zijn van wat er gebeurt. In deze training leert u alle vaardigheden om een effectief en efficient functionerings-en beoordelingsgesprek te voeren met uw werknemers.

Wat leert u?

  • Het optimal benutten van de capaciteiten van uw werknemers.
  • Het bijsturen en stimuleren van uw werknemers ter bevordering van de prestaties.
  • Het opstellen van een actieplan samen met uw werknemers.
  • Het verbeteren van de onderlinge samenwerking.
  • Het beoordelen van uw werknemers aan de hand van gerealiseerde doelstellingen die voortgevloeid zijn uit eerdere gesprekken.

Voor wie:
Voor degenen die de optimale beschikbare capaciteiten willen benutten voor het bereiken van het optimale resultaat.

Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Plannen en organiseren
Het ordenen van wat bereikt moet worden en daarin structuur aanbrengen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Zorgvuldigheid
Netjes en nauwkeurig werken, en op correcte manier omgaan met informatie en gegevens.

Samenwerken
Bijdragen in het samen werken aan gemeenschappelijke doelen, door zo nodig niet het eigen belang voorop te stellen, en andermans belang mede te dienen.

Omgevingsbewustzijn
Beschikken over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren.

Schriftelijke Communicatie
Denkbeelden en informatie duidelijk en begrijpelijk in woorden vatten/ op schrift stellen, de essentie op maat overbrengen op andermans niveau, vindingrijk en met gevoel voor uitgebreidheid en timing.

Mondelinge Communicatie
Het effectief mondeling overbrengen van boodschappen aan anderen.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 250,- SRD 250,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 350,- 2 x SRD 175,- De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 75,- SRD 75,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 675,- SRD 725,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.