Financiële Analyse & Verslaggeving

Vakgebied

Bent u zelfstandig ondernemer en zit u vaak in de knel met uw financiële cijfers? Heeft u geen jaarrekening verplichting, maar wilt u wel weten hoe uw financiële cijfers eruit zien? Wilt u in staat zijn om zelf periodieke financiële analyses uit te voeren voor uw onderneming? Wilt u nog beter leren financiële overzichten te analyseren of professioneel te rapporteren volgens de juiste richtlijnen? Dan is deze waardevolle training “Financiële Analyse en Verslaggeving” uitermate geschikt voor u. Op een zeer praktische wijze maakt u kennis met de basisaspecten van financiële analyse en verslaggeving en tilt u uw kwaliteiten en inzichten op financieel gebied naar een hoger niveau.

De training
Met deze training worden de volgende doelstellingen behaald:

 • Uw eigen financiële administratie in te richten, uit te voeren en te controleren.
 • Zelf beoordelen of uw financiële administratie (door derden) correct wordt uitgevoerd.
 • Correct te rapporteren conform de gangbare wetten en regels (fiscaal/commercieel).

Wat leert u?

 • Inhoud van de Balans (Activa, liquide middelen)
 • Toelichting op de balans
 • Inhoud Winst- & verliesrekening
 • Toelichting Winst- en verliesrekening
 • Grondslagen resultaatbepaling en resultaat waardering
 • Liquiditeitsprognose
 • Opstellen financiële analyse
 • Resultaatvergelijking
 • Investeringsscenario’s

Deze training is geschikt voor iedereen die zijn of haar financiële inzicht wil vergroten of een solide basis op financieel gebied wil verkrijgen, zoals:

 • Zelfstandige ondernemers
 • Afdelingshoofden & Leidinggevenden
 • Adviseurs
 • Consultants
 • Accountmanagers
 • Productmanagers
 • Beleidsmedewerkers

Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Plannen en organiseren
Het ordenen van wat bereikt moet worden en daarin structuur aanbrengen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Zorgvuldigheid
Netjes en nauwkeurig werken, en op correcte manier omgaan met informatie en gegevens.

Samenwerken
Bijdragen in het samen werken aan gemeenschappelijke doelen, door zo nodig niet het eigen belang voorop te stellen, en andermans belang mede te dienen.

Omgevingsbewustzijn
Beschikken over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
of andere omgevingsfactoren.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 350,- SRD 350,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 1.600,- 4x SRD 400,- De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 100,- SRD 100,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 2.050,- SRD 2.100,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.