Financieel Management

Vakgebied

Komt u tijdens uw werk in aanraking met financiële cijfers en wilt u meer inzicht daarin verkrijgen? Deze training Financieel Management is in dat geval waardevol voor u. Op een zeer toegankelijke wijze maakt u kennis met de basisaspecten van financiën en worden uw kwaliteiten en inzichten op het financiële vakgebied naar een hoger niveau getild.

De training

Na afloop heeft u beter inzicht in financiële rapportages. U leert plannen financieel te onderbouwen, realistische budgetten op te stellen en kostprijsberekening te maken. De gegeven theorie wordt steeds getoetst aan de praktijk zodat de toepasbaarheid in de dagelijkse bedrijfsuitoefening groot is.

Wat leert u?

 • Basisbegrippen financiën
 • Winst- & verliesrekening
 • Balans lezen
 • Afschrijving en cashflow
 • Debiteuren en crediteuren
 • Liquiditeits prognose
 • Financiële kengetallen
 • Kostprijsberekening
 • Investeringsscenario’s
 • Terugverdientijdmodellen
 • Financierings scenario’s
 • Begroten en budgetteren
 • Kostprijscalculatiemodellen

Deze training is voor iedereen die zijn of haar financieel inzicht wil vergroten of een solide basis op financieel gebied wil verkrijgen, zoals:

 • Afdelingshoofden/ Leidinggevenden
 • Adviseurs
 • Beleidsmedewerkers
 • Consultants
 • IT Managers
 • Juristen
 • Accountmanagers
 • Productmanagers

Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Plannen en organiseren
Het ordenen van wat bereikt moet worden en daarin structuur aanbrengen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Zorgvuldigheid
Netjes en nauwkeurig werken, en op correcte manier omgaan met informatie en gegevens.

Omgevingsbewustzijn
Beschikken over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 250,- SRD 250,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 1.370,- 4 x SRD 342,50 De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 75,- SRD 75,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 1.695,- SRD 1.745,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.