Financieel beleid en jaarrekeningen.
Initiatiefwet 2017: “Wet op de jaarrekening”

Vakgebied

De jaarrekening is het financieel eindverslag van de organisatie en geeft inzicht over de financiele situatie. De Surinaamse overheid stelt nieuwe eisen aan de jaarrekening via de Initiatiefwet 2017 “Wet op de jaarrekening”.

In de training “Financieel beleid en jaarrekeningen” oefent u met alle richtlijnen en regels ten aanzien van de Jaarrekening, balans, winst&verliesrekening en overige financiele grootheden.
Ook krijgt u inzicht in het effect en de verandering die de Initiatiefwet 2017 “Wet op de Jaarrekening” met zich meebrengt. Deze training is bedoeld voor personen die financiele bedrijfsgegevens moeten analyseren, opstellen of gewoon meer inzcht willen in bedrijfscijfers.
Met deze zeer praktische training tilt u uw kennis op financieel gebied naar een hoger niveau.

De training

Tijdens deze training ontwikkelt u behendigheid en vergroot u uw kennis om financiële informatie te analyseren, en te rapporteren. Er wordt ruim aandacht besteed aan zaken op het gebied van financiële informatievoorziening, analyses, rapportages en jaarrekeninganalyse.

Inclusief onderwerpen uit de initiatiefwet ”Regels inzake
jaarrekening”:

  • Toepasselijkheid van de wet
  • Regels m.b.t. berekening vermogen, resultaat, Winst&Verlies,
   solvabiliteit en liquiditeit
  • Verplichtingen Rechtspersonen
  • Richtlijnen gecondoliseerde jaarrekening
  • Geldende Verslaggevingsstandaarden (IB, IFRS, IFRS for SME)
  • Vaststellings criteria grote, middelgrote en kleine rechts-
   personen
  • Controleplicht en accountsverklaring
  • Omvangscriteria

Wat leert u?

 • Financiële informatiebehoefte
 • Financiële positive kort en lang termijn
 • Debiteurenbeheer
 • Kasstroomoptimalisatie en-overzicht
 • Grondslagen resultaatbepaling en resultaat waardering
 • Tussentijdse rapportages en forecasting
 • Opstellen financiële analyse
 • Jaarrekening
 • Consolidatie
 • Overzicht van wet- en regelgeving

Voor wie:
Financance Managers, Financiele Medewerkers, Controllers, Bedrijfsadviseurs, Beleidsadviseurs, Accountants, Leidinggevenden, Bankmedewerkers en alle overige personen die financiele stukken dienen te analyseren of op te maken.

Competenties
Plannen en organiseren| Samenwerken| Zelfstandigheid| Zorgvuldigheid| Doel-/resultaatgericht

Certificaat
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van SMART Suriname – Training &Consultancy.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 350,- SRD 350,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 1.520,- 4 x SRD 380,- De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 75,- SRD 75,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 1.995,- SRD 2.045,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.