Effectieve Vergadertechnieken

Vakgebied

Het ineffectief voeren van besprekingen, vergaderingen en meetings kan vaak saai zijn, te lang duren en levert geen concreet resultaat op. Daarom wordt vergaderen vaak als tijdsverspilling beschouwd, terwijl efficiënt en productief overleg juist heel nuttig kan zijn, de besluitvorming kan versnellen en dus heel wat tijdwinst kan opleveren.

De training
De training “Effectieve Vergadertechnieken” geeft u inzicht in uw sterke kanten en verbeterpunten op het gebied van vergaderen. U weet voortaan hoe u uw vergaderingen effectief kunt laten verlopen en hoe u meer invloed kunt uitoefenen op het verloop van een vergadering. U kent het belang van een goede agenda en fasering en weet constructief om te gaan met lastige situaties en halsstarrige deelnemers.

Wat leert u?

  • Welke stappen nodig zijn om tot een efficiënte vergadering te komen
  • Welke soorten van vergaderingen we kunnen onderscheiden
  • Besluitvorming tijdens vergaderingen verbeteren
  • Voorbereiden van vergaderingen (incl. voorzittersrol)
  • Hoe we kunnen omgaan met emoties en conflicten in een vergadering
  • Een stuurloze vergadering weer op de rails leren krijgen
  • Hoe concrete afspraken te maken voor feedback en opvolging

Voor wie:
Deze training richt zich tot iedereen die op regelmatige basis aan vergaderingen of meetings deelneemt en die de productiviteit van deze zakelijke bijeenkomsten wenst te vergroten. Verder kan de training nuttig zijn voor managers, teamleiders, project managers, professionele medewerkers en leidinggevenden.

Confronteren | Initiatief | Samenwerken | Omgevingsbewustzijn| Zorgvuldigheid | Zelfstandigheid | Luisteren | Doel- resultaatgericht | Onderhandelen |Mondelinge en Schriftelijke Communicatie

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Totaal SRD 850,-Aflossing in termijnen mogelijk

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.