Effectief Leiderschap

Vakgebied

Leiderschap begint bij persoonlijk leiderschap. Uw persoonlijke waarden, overtuigingen, kenmerken en motieven zijn van invloed op de doelen die u kiest en de manier waarop u het vak van leider uitoefent. U gaat zich in dit ontwikkeltraject versterken als leider en van daaruit werken aan het effectief leidinggeven aan de individuele medewerker, uw team en de organisatie.

De training
Een goede leidinggevende communiceert afgestemd op de specifieke situatie en de medewerkers. In deze training ontwikkelt u een eigen en overtuigende stijl van leidinggeven. U leert per situatie leidinggeven, zodat u weet hoe u uw stijl kunt aanpassen als een bepaalde situatie of medewerker daarom vraagt.

Wat leert u?

 • Stijlen van leidinggeven.
 • Het aanpassen van uw stijl van leidinggeven aan de omstandigheden, het team en de mensen.
 • Draagvlak creëren door geschikte communicatie: Informeren, Onderhandelen, Delegeren, Inspireren, Consulteren.
 • Het aansturen en motiveren van individuele medewerkers.
 • Win- win situatie creëren.
 • Coachen en begeleiden.
 • Gespreksvaardigheden (slecht nieuwsgesprek, voortgang- en beoordelingsgesprek.
 • Persoonlijk leiderschap.
 • Persoonlijk actie plan.

Voor iedereen die:

 • Zijn leidinggevende capaciteiten wil ontwikkelen en verbeteren.
 • Zijn communicatieve vaardigheden verder wil ontwikkelen.
 • Meer gesprekstechnieken- en stijlen willen leren.

Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Confronteren
Op een directe manier het gedrag van de ander ter sprake brengen, zodat deze bewust wordt van zijn gedrag en de effecten daarvan op anderen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Leidinggeven
Sturen van het gedrag van een andere medewerker of groep medewerkers.

Initiatief
Uit eigen beweging, zonder aansporing van buitenaf, actie ondernemen of actie in gang zetten, in plaats van af te wachten.

Samenwerken
Bijdragen in het samen werken aan gemeenschappelijke doelen, door zo nodig niet het eigen belang voorop te stellen, en andermans belang mede te dienen.

Conflicthantering
Belangentegenstellingen met een grote emotionele lading op een tactvolle wijze hanteren en oplossen.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 250,- SRD 250,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 1.245,- 4x SRD 415,- De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 100,- SRD 100,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 1.595,- SRD 1.645,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.