Effectief Communiceren

Vakgebied

Met deze training leert u zich op een duidelijke en effectieve manier uit te drukken. Uw ideeën, gevoelens en standpunten kan u zo beter naar voren brengen tijdens gesprekken of discussies. U bent op deze manier in staat op een prettige en heldere manier te communiceren, waarmee u conflicten kan vermijden en een prettige (werk)relatie met anderen kan onderhouden. Wat zou u dat waard zijn?

De training
In deze training leert u de vaardigheden om uw manier van communiceren naar een hoger niveau te tillen. U communiceert namelijk de hele dag, bewust en onbewust, zowel op uw werk als in uw privéleven en succesvol communiceren speelt hierin een cruciale rol. Soms is de indruk die u maakt goed, maar er zijn ook ontmoetingen en gesprekken die moeizaam verlopen. Er kunnen allerlei problemen optreden: een negatieve eerste indruk, onvoldoende luisteren, te weinig informatie geven of vragen, spanningen en/ of conflicten. In al deze situaties is het belangrijk u bewust te zijn van wat er gaande is.

Wat leert u?

  • Geloofwaardig overkomen
  • Bewust worden hoe u op anderen overkomt
  • Zelfkennis gebruiken in uw communicatievaardigheden
  • Omgaan met tegenwerpingen en weerstanden
  • Effectief gebruiken van verschillende communicatiestijlen en -patronen
  • De techniek van vragen stellen
  • Actief en empathisch luisteren
  • Feedback geven en ontvangen

Voor wie:
Voor degenen die duidelijk en op een effectieve manier hun ideeën willen overbrengen.

Tact / Sensitief gedrag
Zodanig inspelen op de gedachten/ gevoelens / het standpunt / de situatie van de ander dat onnodige irritaties voorkomen of weggenomen worden.

Gespreksvaardig
Het bezitten van vaardigheden als luisteren, spreken, concentratie die nodig zijn om te communiceren.

Luisteren
De kern van iemands boodschap ontdekken in diens communicatie; merkbaar aandacht en ruimte geven aan de ander, op reacties ingaan en kunnen doorvragen.

Flexibiliteit
Je eigen houding en opvattingen vrijwillig aanpassen aan veranderende omstandigheden in je werkomgeving.

Mondelinge Communicatie
Het effectief mondeling overbrengen van boodschappen aan anderen.

Samenwerken
Bijdragen in het samen werken aan gemeenschappelijke doelen, door zo nodig niet het eigen belang voorop te stellen, en andermans belang mede te dienen.

Conflicthantering
Belangentegenstellingen met een grote emotionele lading op een tactvolle wijze hanteren en oplossen.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 275, SRD 275,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 450,- 2 x SRD 225,- De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 100,- SRD 100,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 825,- SRD 875,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.