Apply to course now

COMPTIA Security+

Vakgebied

CompTIA Security + is een wereldwijd erkende certificering voor netwerkprofessionals die hun kansen willen vergroten en willen excelleren in hun carrière. CompTIA Security+ helpt professionals bij het verwerven van de nodige vaardigheden en kennis op het gebied van netwerkbeveiliging, compliance, operation security, threats and vulnerabilities, data and host security, access control,  identity management and cryptography. Deze training is een van de meest gevraagde onder de paraplu van Information Technology (IT).

De training

In deze merkonafhankelijke training krijgt u diepgaand inzicht in alle onderwerpen die direct of zijdelings met beveiliging van (bedrijfs)gegevens te maken hebben, zoals de beveiliging van netwerkservices, apparatuur en data.

Wat leert u?

De cursus Security+ behandelt de volgende onderwerpen:

 • The Present Threat Landscape
 • Types of Malware
 • Application and Service Attacks
 • Cryptographic and Wireless Attacks
 • Penetration Testing and Vulnerability Scanning
 • Impacts from Vulnerability Types
 • Security Assessment Using Software Tools
 • Cryptography
 • Public Key Infrastructure
 • Wireless Security Settings
 • Implementing Secure Protocols
 • Troubleshooting Common Security Issues
 • Business Impact Analysis and Risk Management

Voor wie:
De training Arbeidsrecht is bedoeld voor directieleden, HRM-managers en medewerkers van HRM- of PZ-afdelingen die werken met personeelsleden.

Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Plannen en organiseren
Het ordenen van wat bereikt moet worden en daarin structuur aanbrengen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Zorgvuldigheid
Netjes en nauwkeurig werken, en op correcte manier omgaan met informatie en gegevens.

Samenwerken
Bijdragen in het samen werken aan gemeenschappelijke doelen, door zo nodig niet het eigen belang voorop te stellen, en andermans belang mede te dienen.

Omgevingsbewustzijn
Beschikken over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
of andere omgevingsfactoren.

Schriftelijke Communicatie
Denkbeelden en informatie duidelijk en begrijpelijk in woorden vatten/ op schrift stellen, de essentie op maat overbrengen op andermans niveau, vindingrijk en met gevoel voor uitgebreidheid en timing.

Mondelinge Communicatie
Het effectief mondeling overbrengen van boodschappen aan anderen.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 350 SRD 350
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 2230 SRD 3 x 749
Arrangement kosten SRD 100 SRD 100
Administratie Kosten SRD 50
Totaal SRD 2680 SRD 2730

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.