CompTIA Networking+

Vakgebied

Met deze opleiding doe je een grondige basiskennis op van computernetwerken en fabrikantonafhankelijke netwerktechnologie. Uitgangspunt hierbij vormt het bekende TCP/IP-protocol. Het Network+-certificaat is daarom ook veelgevraagd binnen de ICT-sector.

De training

De twee hoofdonderwerpen zijn netwerktechnologie en netwerktoepassingen. Na elk onderdeel zijn er inzendopgaven die je ter correctie naar je docent kunt sturen.

Wat leert u?

  • Basic network components
  • Network protocols and standards
  • Routers
  • Wireless networking
  • en meer

Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Plannen en organiseren
Het ordenen van wat bereikt moet worden en daarin structuur aanbrengen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Zorgvuldigheid
Netjes en nauwkeurig werken, en op correcte manier omgaan met informatie en gegevens.

Omgevingsbewustzijn
Beschikken over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
of andere omgevingsfactoren.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 350,- SRD 350,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 1.770,- 3 x SRD 590,- De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD     75,- SRD 75,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 2.195,- SRD 2.245,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.