Coachingsvaardigheden voor Leidinggevenden

Vakgebied

Medewerkers dienen zich voortdurend te ontwikkelen binnen hun taken of competenties. In dit kader wordt van leidinggevenden verwacht dat zij hun medewerkers stimuleren, begeleiden en motiveren om die ontwikkeling door te maken.

De training
In deze boeiende en praktische cursus ontwikkelt u uw persoonlijke coachingsvaardigheden met oog op de organisatorische en bedrijfsresultaten.

Doelstellingen van de training:

 • Het ontwikkelen van een coaching stijl voor individuele en zakelijke behoeften.
 • Belemmeringen van groei bepalen en hoe deze te overwinnen.
 • Effectieve feedback te geven op een manier die positieve verandering stimuleert.

Wat leert u?

 • Rol van de leidinggevende als coach
 • Coachen en trainen
 • Structuur van coach sessies
 • Bepalen van doel- en taakstellingen
 • Motiveren
 • Monitoren van prestaties

Voor iedereen die:

 • Zijn leidinggevende capaciteiten wil ontwikkelen en verbeteren.
 • Zijn communicatieve vaardigheden als coach verder wil ontwikkelen
 • Meer gesprekstechnieken- en stijlen willen leren.

Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Confronteren
Op een directe manier het gedrag van de ander ter sprake brengen, zodat deze bewust wordt van zijn gedrag en de effecten daarvan op anderen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Leidinggeven
Sturen van het gedrag van een andere medewerker of groep medewerkers.

Initiatief
Uit eigen beweging, zonder aansporing van buitenaf, actie ondernemen of actie in gang zetten, in plaats van af te wachten.

Samenwerken
Bijdragen in het samen werken aan gemeenschappelijke doelen, door zo nodig niet het eigen belang voorop te stellen, en andermans belang mede te dienen.

Conflicthantering
Belangentegenstellingen met een grote emotionele lading op een tactvolle wijze hanteren en oplossen.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 250, SRD 250,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 1.225,- 4x SRD 306,25 De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 75,- SRD 75,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 1.550,- SRD 1.600,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.