Business English

Vakgebied

Engels is de meest gebruikte taal in internationale betrekkingen. Daarnaast is Engels de meest voorkomende tweede taal. Vaak heeft men toch vaak moeite met Engels in de praktijk. Ondanks dat Engels relatief eenvoudig is, zijn er vaak uitzonderingen en onregelmatige zinsconstructies. Wilt u prettig, verzorgd en helder Engels schrijven? Deze cursus zal uw Engels opfrissen.

De training
Door de Engelse taal op een juiste manier te gebruiken zult u professioneel en krachtig overkomen naar uw klanten en conversatiepartners. Zowel via de mail, fax, brief, telefoon als in een direct gesprek.
Na het volgen van de training beheerst u de spreek-, lees-, schrijf- en luistervaardigheid waarmee je in de internationale zakenwereld goed kunt communiceren en een professionele indruk maakt.

Wat leert u?

 • Grammatica
 • Spellingsregels
 • Alineaopbouw
 • Vaste uitdrukkingen van het Engels
 • Gebruik van leestekens en hoofdletters
 • Articuleren, correct spreken
 • Correct schrijven van brieven en rapporten
 • Correct formuleren van heldere en krachtige zinnen
 • Begrijpelijkheid en aantrekkelijkheid van zinsbouw en woordkeus

Voor iedereen die:

 • zijn lees-, schrijf- of spreekvaardigheden wil verbeteren.
 • kennis van de Engelse taal wilt opfrissen.
 • het lastig vindt zinnen helder te formuleren.

Schriftelijke Communicatie
Denkbeelden en informatie duidelijk en begrijpelijk in woorden vatten/ op schrift stellen, de essentie op maat overbrengen op andermans niveau, vindingrijk en met gevoel voor uitgebreidheid en timing.

Mondelinge Communicatie
Het effectief mondeling overbrengen van boodschappen aan anderen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Zorgvuldigheid
Netjes en nauwkeurig werken, en op correcte manier omgaan met informatie en gegevens.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 225,- SRD 225,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 550,- 2 x SRD 275,- De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 75,- SRD 75,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD850,- SRD 900,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.