Assertiviteit & Zelfvertrouwen

Vakgebied

Zegt u soms ja, terwijl u eigenlijk nee wilde zeggen?  Verzint u weleens een smoes om ergens onderuit te komen?  Wilt u meer zelfvertrouwen uitstralen en profiteren van de bijkomende voordelen?  Of is het juist andersom? Reageert u ook wel eens kattig op een verzoek? Hoog tijd om te werken aan uw assertiviteit & zelfvertrouwen!

De training

Door krachtig (op een prettige manier) op te komen voor uw eigen belangen staat u stevig in uw schoenen. Het duidelijk aangeven van uw grenzen geeft u meer ruimte voor uw eigen taken en initiatieven. Een gezonde balans tussen uw belangen en die van een ander, zal uw werkzaamheden en stemming positief beïnvloeden.

Na het volgen van de training bent u in staat met meer zelfvertrouwen te presteren. Het aanpakken van zaken, in plaats van het uit de weg gaan, wordt voortaan makkelijk

Wat leert u?

  • Waardering krijgen voor uw persoonlijke kwaliteiten
  • Omgaan met spanning in lastige situaties en de daar bijhorende emoties
  • Leren (onder) kennen van belemmerende gedachten, overtuigingen en zelfveroordelingen
  • Het aanleren van effectief gedrag
  • Een verzoek formuleren of weigeren
  • Zelfverzekerd optreden in moeilijke situaties

Voor diegene die:

  • moeite hebben om voor zichzelf op te komen.
  • hun communicatietechnieken willen verbreden.
  • meer zelfvertrouwen willen creëren.
Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Plannen en organiseren
Het ordenen van wat bereikt moet worden en daarin structuur aanbrengen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Zorgvuldigheid
Netjes en nauwkeurig werken, en op correcte manier omgaan met informatie en gegevens.

Samenwerken
Bijdragen in het samen werken aan gemeenschappelijke doelen, door zo nodig niet het eigen belang voorop te stellen, en andermans belang mede te dienen.

Omgevingsbewustzijn
Beschikken over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 250,- SRD 250,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 570,- 2 x SRD 285,- De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 75,- SRD 75,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 895,- SRD 945,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.