Surinaams Arbeidsrecht

Vakgebied

Hoe zeker bent u ervan dat uw arbeidscontracten nog steeds voldoen aan de laatste wetgeving? Weet u zeker dat uw afspraken over werktijden, reistijden, beloning, ziekte en vakantie wel geldig zijn? In welke gevallen en hoe mag u contracten verlengen of wijzigen? Zijn uw concurrentie-, studie- en boetebedingen goed opgesteld? En kent u de verstandigste manier om een contract te beëindigen?

De training

Het Arbeidsrecht blijft continu in beweging. Maar het is voor u en uw organisatie van onmisbaar belang te weten wat er volgens ons arbeidsrecht allemaal mogelijk en onmogelijk is. Wat het betekent voor uw praktijk! Deze praktische training zorgt ervoor dat u op een interactieve manier volledig op de hoogte wordt gebracht van de laatste veranderingen binnen de wet- en regelgeving. En dat levert u de instrumenten om effectief en professioneel in te kunnen spelen op uw praktijksituaties!

Wat leert u?

  • Inleiding Arbeidsrecht
  • Kwalificatie arbeidsrelatie
  • Inhoud van het arbeidscontract
  • Wijziging van contract en arbeidsvoorwaarden
  • Proeftijd en verlenging van contracten
  • Bedingen en boeten op overtreding
  • Goed werkgever en goed werknemergedrag
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • Ontslagrecht
  • Actuele ontwikkelingen en de gevolgen

Voor wie:
De training Arbeidsrecht is bedoeld voor directieleden, HRM-managers en medewerkers van HRM- of PZ-afdelingen die werken met personeelsleden.

Doel-/ resultaatgericht
Wie resultaatgericht is, spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Plannen en organiseren
Het ordenen van wat bereikt moet worden en daarin structuur aanbrengen.

Zelfstandig
Correct uitvoeren van werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Zorgvuldigheid
Netjes en nauwkeurig werken, en op correcte manier omgaan met informatie en gegevens.

Samenwerken
Bijdragen in het samen werken aan gemeenschappelijke doelen, door zo nodig niet het eigen belang voorop te stellen, en andermans belang mede te dienen.

Omgevingsbewustzijn
Beschikken over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
of andere omgevingsfactoren.

Schriftelijke Communicatie
Denkbeelden en informatie duidelijk en begrijpelijk in woorden vatten/ op schrift stellen, de essentie op maat overbrengen op andermans niveau, vindingrijk en met gevoel voor uitgebreidheid en timing.

Mondelinge Communicatie
Het effectief mondeling overbrengen van boodschappen aan anderen.

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 350,- SRD 350,-
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 1.545,- 3 x SRD 515,- De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 100,- SRD 100,-
Administratie Kosten SRD 50,-
Totaal SRD 1.995,- SRD 2.045,-

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.